Vindkraftverk ofarliga för fåglar

MÅNGFALD * Rätt placerade är vindkraftverk är inte farliga för fåglar och fladdermöss. Den slutsatsen dras i en ny rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten som bygger på en omfattande sammanställning av forskningen inom området.

Artikel 2012-1 Anders Friström

Ett genomsnittligt vindkraftverk dödar endast 2,3 fåglar och 2,9 fladdermöss per år. De flesta verk dödar få eller inga alls, medan ett fåtal olämpligt placerade verk har ihjäl upp till 60-70 individer per år.

Det gäller helt enkelt att placera verken rätt. Fåglar följer höjd­ryggar och krön, fladdermöss följer kustlinjer och dras till kullar. Alla slags ledlinjer i landskapet kan därför vara riskabla lägen. Höjdlägen i produktionsskog eller öppna jordbruksslätter utgör ofarligare lägen.

- Med planering och kunskap om fåglarna och fladdermössens beteende går det att minimera riskerna. För fladdermöss är risken kopplad till sensommaren då de samlas runt tornen och jagar insekter, nio av tio olyckor inträffar då. Att tillfälligt stänga av verken kan då rädda fladdermössen, säger fladdermusforskaren Jens Rydell, en av rapportens huvudförfattare.

Rapportförfattarna menar också att dagens svenska mål om 30 twh vindkraft inte står i konflikt med livskraftiga bestånd av fåglar och fladdermöss på nationell nivå. I fågelrika marker kan bland annat rovfåglar och vadare påverkas lokalt, viss försiktighet krävs därför vid placeringar nära fågelskär eller havsstrandängar.

Flyttande sjöfåglar undviker att komma nära vindkraftverk och kollisioner är därför sällsynta.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.