Bygg inte in gifter i vattenledningarna

GRÖN GUIDE * Det blir allt vanligare att man renoverar gamla ­vatten- och avloppsledningar med relining, där insidan beläggs med epoxi. Det blir billigare och enklare än att byta ut hela ledningen. Men risken finns att man i stället bygger in allvarliga hälso­risker i vattenledningssystemet.

Artikel 2012-2 Carl-axel Fall

Epoxi består till stora delar av bisfenol A, ett starkt hormonpåverkande ämne som nu förbjudits i nappflaskor inom EU, men som fortfarande är ­tillåtet att använda bland annat i våra dricksvattenledningar.

Relining är inte så vanligt i de kommunala vattenledningarna. Det är främst i samband med stambyten i fastigheter som metoden är aktuell.

- Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast inte är tillräckligt kartlagda avråder vi från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lind­gren från branschorganisationen Svenskt Vatten.

Svenskt vatten gick före jul tillsammans med internationella kemikaliesekretariatet, Chemsec, ut med en uppmaning till alla fastighetsägare att sluta med relining i vattenledningsnätet.

- Historiskt sett har människor blivit sjuka av bly som använts i akvedukter och mer nyligen av ­koppar som använts i dricksvattenledningar. Därför borde vi veta bättre än att använda material som kan laka ur farliga substanser i vårt dricksvattensystem, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Det finns bisfenolfria alternativ till relining med epoxi på marknaden. Företaget HWQ Relining Systems har exempelvis tagit fram en silikonbaserad metod.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.