Krig i skärgården

Vinklat * Två ton bly och ett ton koppar i havet varje år, och skjutövningar i snitt var tredje dag. Det är delar av det tillstånd Försvarsmakten har fått för skjutövningar i Göteborgs södra skärgård.

Artikel 2012-3 David Kihlberg, sakkunnig klimat, Naturskyddsföreningen

Skärgården är verkligen en av Göteborgs pärlor, både för de drygt 4 000 fastboende som för de många göteborgare, turister och sommargäster som besöker öarna. Här finns ett rikt växt- och djurliv, fina badvikar, naturreservat och ett Natura 2000-område. Och ett militärt övningsområde.

Vi var många som reagerade när vi i början av 2011 fick höra att Försvarsmakten fått tillstånd att utöka sin verksamhet, från ett tjugotal övningsdagar per år till 115 dagar och 70 nätter. De får skjuta 1,3 miljoner skott, släppa ut stora mängder tungmetaller och dessutom överskrida dessa gränser vid internationella övningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen är tunn som ett löv. Men trots slutsatser som att växt- och djurlivet inte påverkas eftersom det redan »har anpassat sig«, att bullret för de boende inte ökar trots en mångdubbel ökning av skott och skjutdagar och att utsläppen av tungmetaller inte är så ­farligt eftersom havet är så stort, passerade ansökan miljödomstolen. Och inte sågs det som ett problem att kommunikationen med de boende och kommunen varit bristfällig, trots lagkravet på samråd.

Vi var därför ett gäng som startade den ideella protestgruppen Skärgårdsuppropet. Våra överklaganden har nu fört ärendet upp till regeringen som ska fatta beslut inom ett år. Vi har genom idogt arbete gjort en fråga som inte ens den berörda kommunen kände till, till en fråga på mångas läppar. Men ska det krävas ideella krafter för att miljölagstiftningen ska följas? Är det rimligt att Försvarsmakten står över lagstiftningen och får sin vilja igenom utan att vare sig utreda miljökonsekvenser eller informera de som berörs?

Verksamhetsutökningen försvaras med behovet av att träna för internationella insatser. Men kanske är vapen­export en mer sannolik förklaring? Hur många skärgårdar finns det i länder där Sverige kan behöva ingripa? Finland? Chile? Varför behöver de anlägga en handgranatbana på kulturminnesförklarade Känsö? Är granatkastning i skärgårdsmiljö så olik granatkastning på befintliga skjutfält? Frågorna är fler än svaren.

Läs mer på www.skargardsuppropet.se, skriv på vår protestlista, gilla oss på Facebook och skriv ett brev till miljödepartementet. Vi vill värna både skärgården och miljölagstiftningen. Låt oss själva skapa ett samråd.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.