Saknad pionjär

Staffan Westerlund avled den 22 mars, 70 år gammal. Han var pionjär på miljöjuridikens område i Sverige och blev så småningom Sveriges första professor i miljöjuridik vid Uppsala universitet.

Artikel 2012-3 Klas Hjelm, tidigare naturvårds­chef på SNFs kansli

Staffan blev tidigt engagerad inom det ideella naturvårdsarbetet i Uppsala län och snart även på riks­planet. Under tio år var han ledamot av Svenska Naturskyddsföreningens styrelse, där han med sina breda kunskaper och sina skarpa analyser var en av de mest värdefulla ledamöterna. För föreningens räkning arbetade han fram en rad olika förslag och rapporter, ofta i ämnen där han var tidigt ute och förutsåg problem. Bland annat gällde det miljö­konsekvensanalyser, som i dag är ett krav i olika ansökningsärenden. Staffan skrev en kort rapport med den talande titeln »Tänk efter före!«

Jag hade förmånen att samarbeta med honom vid vitt skilda tillfällen, från remissvar till besök i fält. Det var alltid stimulerande.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.