In på bara huden

Stora mängder kemikalier finns i produkter för hud, hår och dusch. Vi borde vara mycket mer oroade över ämnen som vi använder in på bara huden. Här några råd om hur du enklast undviker de skadligaste ämnena.

Artikel 2012-4 Maria Backman

Det finns uppemot 7 000 ämnen bara i de vanligaste kroppsvårdsprodukterna. Detta motiverade journalisten Katarina Johansson att skriva boken Badskumt, där hon väckt debatt om alla tveksamma kemikalier så bra att hon förra året vann konsument­priset Blåslampan.

Som konsument är det svårt att få ut något av innehållsförteckningarna. Några råd?

- Antingen sätter man sig in i frågan. Vad har jag för egna krav? Eller så lär man sig vad de olika certifieringarna står för. Andra bra tips är att välja bort de värsta produkterna, som kemisk hårfärg och antibakteriella produkter. Men framför allt: banta ner badrumsskåpet, tipsar Katarina Johansson.

Det är jättesvårt att göra sitt val utifrån snåriga innehållsförteckningar, instämmer David Gunnarsson, handläggare på Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

- Men du kan ändå vara en klok konsument. Välj en oberoende miljömärkning med strikta och transparenta krav. Vi rekommenderar Bra Miljöval och Svanen.

Bara för att ett ämne är naturligt betyder det inte alltid att det är bra - naturliga produkter kan också ge irritation och allergi. Måste vi välja mellan produkter som är bra för miljön och produkter som minskar risken för allergi?

- Det ena får inte utesluta det andra. I vår egen märkning Bra Miljöval ställer vi strikta krav utifrån både hälso- och miljöaspekter och tillåter endast de sammantaget bästa alternativen.

För Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, är detta inte en konsumentfråga.

- Det är så komplext att man inte kan begära att individen ska kunna välja. Det är en fråga på eu-nivå. Vi måste få politiska beslut som skyddar människor. Och vi behöver stärka kunskapen om flera av dessa ämnen. Det måste till en mycket bättre kontroll av de kemikalier som finns.

I dag är kosmetik- och hygienprodukter reglerade på både eu-nivå och nationell nivå. Läkemedelsverket ska som tillsynsmyndighet så långt som möjligt förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna - eller att miljön påverkas negativt. Naturskyddsföreningen vill att Läkemedelsverket ska arbeta mer aktivt för att få bort miljö- och hälsoskadliga ämnen från kosmetiska och hygieniska produkter.

- Lagar och regelverk ska följas, men produkterna lever inte upp till reglementet. Hittills har det dessutom tagits alldeles för lite miljöhänsyn i den lagstiftning som finns vad gäller kosmetikaprodukter, säger David Gunnarsson på Bra Miljö­val.

Gunnar Guzikowski på Läkemedelsverkets enhet för kosmetiska och hygieniska produkter instämmer:

- Det beror på att det inte finns miljöhänsyn inskrivna i kosmetikalagstiftningen. Det är en brist när vi bedömer ingredienserna i dag. Vi har ingen möjlighet att själva stoppa miljöfarliga ingredienser. Sverige har drivit frågan i många år i eu-arbetet. Nu hoppas vi på Reach i stället. (Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i eu och i Sverige.)

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.