Rädda nationalnyckeln

MÅNGFALD * Lägg inte ner Nationalnyckeln! Naturskyddsföreningen kritiserar förslaget att lägga ned publiceringen av bokverket som ska presentera alla växt- och djurarter i Sverige.

Artikel 2012-4 Anders Friström

Den tidigare generaldirektören för Naturvårdsverket, Rolf Annerberg, fick regeringens uppdrag att utreda framtiden för det svenska artprojektet. Han föreslog bland annat att resultatet av genomgången av alla landets arter, Nationalnyckeln, bara ska publiceras digitalt på nätet.

- Vi förordar i stället en förstärkt satsning på kartläggning, forskning, popularisering och spridning av kunskap om de arter vi har i Sverige, säger Jan Terstad, naturvårdschef på Naturskyddsföreningens kansli.

De stora kostnaderna för artprojektet ligger inte heller i bokproduktionen, utan i uppbyggandet av kunskap om arterna. Hittills har projektet hittat mer än 2 500 arter som är nya för landet.

Föreningen menar att kunskap om Sveriges arter är mycket viktig som underlag för allt slags naturvårds­arbete i landet.

- Arterna är ekosystemens byggstenar, vill vi upprätthålla naturens ekosystemtjänster måste vi ha kunskap om alla arter och deras livsvillkor, säger Jan Terstad.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.