Rättelse - Vad tände miljögnistan

Det blev helt fel i en passus av intervjun med miljöforskaren Johan Rockström i senaste numret av Sveriges Natur.

Artikel 2012-4 Carl-Axel Fall, chefredaktör

I texten i tidningen säger han:

”Jag ser inget etiskt ansvar att bevara arter i sig. Bara om de är bra verktyg. Jag ser miljön som nyckeln till ekonomisk tillväxt.”

Johan Rockström menade något helt annat, nämligen detta: Vi har länge försökt bevara mångfald enbart ur ett etiskt bevarande perspektiv. Detta är och förblir viktigt. Nu har vi dock så många bevis för att den biologiska mångfalden är basen för vår välfärd, att vi därmed också måste argumentera för mångfalden och ekosystemtjänsterna ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att få detta klarlagt är angeläget både för Johan Rockström och för Sveriges Natur.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.