Inga starka hälsobevis

HÄLSA ÄR en viktig drivkraft för många konsumenter som väljer ekomat. Men det finns inga starka vetenskapliga bevis för att ekologiska livsmedel är mer hälsosamma. Däremot finns det en del uppmätta skillnader.

Artikel 2013-4 Anders Friström

HÄLSA ÄR en viktig drivkraft för många konsumenter som väljer ekomat. Men det finns inga starka vetenskapliga bevis för att ekologiska livsmedel är mer hälsosamma. Däremot finns det en del uppmätta skillnader.

Det har gjorts många studier som jämför näringsinnehåll mellan ekologiskt och konventionellt odlade livsmedel. De kommer till vitt skilda resultat och skillnaderna är oftast små. Ekologisk frukt innehåller enligt vissa studier mer c-vitamin. Det är mer väl belagt att ekomjölken innehåller mer Omega 3-fettsyror än vanlig mjölk. Detsamma gäller sannolikt för ekoköttet och det beror i båda fallen på att korna fått beta och äta mer grovfoder.

Ekogrönsaker innehåller ofta mer antioxidanter, lägre vattenhalt gör att smakämnen och vitaminer blir mer koncentrerade.

– Sammantaget saknas det dock starka bevis för att ekologiska produkter skulle ha en nyttigare sammansättning av näringsämnen, säger Axel Mie, som forskar på sambanden mellan hälsa och ekologisk odling på Karolinska institutet. De långsiktiga hälsoeffekterna av att få i sig mindre bekämpningsmedel vet vi lite mer om.

Halterna bekämpningsmedel i urinen är betydligt lägre hos dem som väljer att äta ekologiskt.

– Även om det inte finns så många studier är det är en tydlig effekt och logiskt att det är så, säger Axel Mie. Men att gå därifrån till att dra slutsatser om vad dessa låga halter av bekämpningsmedel betyder för hälsan är svårt. Det finns dock indikationer på hälsosamband och då blir det en diskusson om risker och försiktighet.

Lantbrukare och deras barn utsätts däremot för dokumenterat höga halter av bekämpningsmedel, särskilt i importländer utanför eu, enligt Axel Mie. Men för konsumenterna finns inga studier som visar på långsiktiga effekter.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.