Miljömärket som driver på

GRÖN GUIDE * Det finns en mängd olika miljömärkningar att hålla koll på för den som vill värna om miljön. Men de seriösa miljömärkena är inte så många. Naturskyddsföreningens märkning kallas Bra Miljöval och har de tuffaste kraven. Men vad innebär egentligen märket?

Artikel 2013-4 Elin Eidewing

Fem frågor om Bra Miljöval

1. Vad är egentligen Bra Miljöval?

Det är Naturskyddsföreningens miljömärkning, en av Sveriges tuffaste, eftersom de krav som ställs är högre än för andra märkningar och standarder.  De produkter som ska märkas måste klara de krav som Naturskyddsföreningen sätter upp helt oberoende av företag och marknad. Detta gör att föreningen kan sätta press på producenterna, samtidigt som konsumenterna vet vad de får.

2. Vilka krav är det då som gäller?

Kraven för att få märka något med Bra Miljöval skiljer sig lite åt beroende på vad det är som ska märkas. Det är exempelvis inte samma krav för en butik som för transporter, eller för rengöringsmedel som elleveranser. Men grundidén är att människans hälsa och den biologiska mångfalden inte får hotas och att det ska sparas på naturens resurser. Kraven skärps ständigt i takt med ny forskning och att allt fler klarar de tidigare kraven.

3. Bra Miljöval är väl inte den enda märkningen. Vilka andra bra finns?

Egentligen finns det inte så många ”riktiga” miljömärkningar. En del märken, till exempel Fish for Life och Rainforest Alliance är mer eller mindre producentstyrda märken som inte kontrolleras av oberoende miljöorganisationer. Som miljöinriktad konsument bör du i första hand välja produkter eller tjänster märkta med Bra Miljöval, Svanen eller eu-blomman samt eu-ekologiskt eller Krav för matvaror.

4. Finns det något nytt inom Bra Miljöval-området?

En del nya märkningsområden är på gång, till exempel försäkringar och biobränslen. Fjärrvärme och livsmedelsbutiker har precis fått nya tuffa krav, och kraven på textilier och försäkringar har uppdaterats.

5. Vad är det för skillnad på ekologiskt och miljö­märkt?

Ekologiskt är ett begrepp, ingen märkning. Förutom mat klistras ordet i dag på barnleksaker, hårfärg, kläder och hudvårdsprodukter. Det betyder väl ungefär: I samklang med naturen. I en del fall säger ordet säkert något positivt om produktens miljövänlighet, men så länge ingen oberoende instans har värderat miljöhänsynen är ordet inte värt mer än vilket reklamord som helst. Miljömärkningarna Krav och eu-ekologiskt används i stort sett bara för livsmedel och visar att man använder mindre skadliga kemikalier, behandlar djur bättre och bedriver ett hållbart jordbruk. Miljömärkning finns på en mängd olika slags produkter och tjänster och kan handla om exempelvis klimat, goda arbetsvillkor med mer. Bra Miljöval finns inte för livsmedel men märkningen har krav som styr mot mer ekologiskt. Bland annat måste livsmedelsbutiker som är Bra Miljöval-märkta ha en viss andel ekologisk mat.

Fakta Emanuel Blume, handläggare Bra Miljöval El och Värme, Naturskyddsföreningen.

Är grön el detsamma som BMV-el?

Nej, det är inte samma sak. Det finns ingen definition på vad som är ”grön el”. Man kan i princip måla ett kolkraftverk grönt och kalla det för grön el. Uttrycket används ofta om annan el än fossila bränslen och kärnkraft, men säger ingenting om miljöpåverkan. Det finns ingen el som är miljövänlig, men för att bli miljömärkt krävs att elen ska ha liten miljöpåverkan och att produktionen ska ha skett med hänsyn till biologisk mångfald. Andra lösa uttryck som används är ”miljöel”, ”klimatklok el” och ”lokalproducerad el”. Det är därför viktigt att kolla att det verkligen är Bra Miljöval man får när man skriver på ett elavtal!

Bättre märkning av fisk väntas

I december nästa år kommer fisk att märkas med fångstområde, beskrivet på ett sätt som är begripligt för konsumenten. I stället för nuvarande ”FAO-område 21” kommer det att stå exempelvis Kattegatt, Biscayabukten eller Östersjön. Dessutom ska fångstmetod – nät, trål, krokfångad – anges. Isabella Lövin, MP, har drivit frågan i EUs fiskeriutskott och EU-kommissionen väntas anta förslaget i mars.

Miljömärkt försäkring

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för försäkringsbolag att miljömärka sina försäkringar med Bra Miljöval. Men varför miljömärka försäkringar? Jo, det ger konsumenter möjlighet att välja försäkringar som ger miljöanpassad skadereglering vid en eventuell skada. Om man har en miljömärkt försäkring kan man vara säker på att inga kemikalier släpps ut eller används vid skaderegleringen och att energianvändningen är låg. Försäkringsbolaget ska också sträva efter att hjälpa sina kunder med miljöanpassning.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.