Hållbar utveckling på schemat

FÖRENINGSLIV * Skolan seglar upp som viktigaste valfråga. Kommunal eller statlig, offentlig eller privat, kateder eller projekt.Samtidigt satsar Naturskyddsföreningen stort för att påverka skolan i mer hållbar riktning.

Artikel 2014-1 Linnéa Falk

Satsningen har tung uppbackning. FN har utsett 2005–2014 till årtiondet för lärande för hållbar utveckling. Den svenska läroplanen ger skolorna ett tydligt åtagande att utbilda om det.

Men föreningens rapport Hållbar utveckling i skolan – var god dröj visar att så inte sker. Den svenska skolan – tyngd av Pisa-rankningens kval – har tankarna på annat håll.

Naturskyddsföreningen är den folkrörelse som tagit på sig att driva miljöfrågan – och driver nu på för att skolan faktiskt ska följa läroplanen om hållbar utveckling. Den nya generationen ska komma ut med förändringslust och vilja att ta ansvar för naturen. 

Skolsatsningen är rejäl ekonomiskt sett. ”Modellskolan” visar hur hållbar utveckling kan inkluderas i hela gymnasiet och bekostas av egna medel, 1 920 000 under 2014. Energifallet är ett gratis utbildningsmaterial om energi och klimat för alla stadier i grundskolan. Det genomförs med 3,5 miljoner från Energimyndigheten och 800 000 i egna medel under 2014.

När Rindö skola i Vaxholm fick materialet i händerna blev de så förtjusta att de fick kommunen att ge det till alla skolor. Och i Nässjö stämde den lokala Naturskyddsföreningen träff med lärarna, vilket ledde till att de testar Energifallet på sina lektioner.

 

MATERIALET ÄR ämnesövergripande och kan tillämpas i både SO, NO, bild, svenska och engelska. Varje övning kopplas till kursplanen och är tänkta att underlätta, inte ge mer att göra.

– Vi har samlat och bearbetat de bästa övningarna vi hittat, lagt till bakgrundsfakta och gjort det enkelt att komma igång, säger projektledare Helena Lundmark.

– Många lärare vill undvika att skapa klimatångest och oro inför framtiden. Därför ger vi eleverna redskap till hur de själva kan påverka. Lärarna vet att de ska jobba med hållbar utveckling, men när det inte följs upp av exempelvis Skolinspektionen upplever de att andra krav ligger före.

I sin rapport slår Naturskyddsföreningen fast en åtgärdsplan för förändring: Skolverket ska vidta åtgärder för att utveckla arbetet med hållbar utveckling. Skolinspektionen ska följa upp att skolorna följer läroplanen. Kommunerna ska ta fram strategier och följa upp dem. Och de som äger skolornas fastigheter ska samarbeta om energifrågor som en del av undervisningen.

 

OM DU SOM läser detta är lärare eller på annat sätt gärna vill puffa fram hållbar utveckling på schemat, rekommenderas ett besök på www.naturskyddsforeningen.se/skola

Ulrica Zwenger

 

Kampanj som ger eko

Under hösten har Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till eko” nått ut över landet, med kulmen under Miljövänliga veckan i början av oktober.

 Under Miljövänliga Veckan genomfördes aktiviteter på drygt 150 orter. Det var information i skolor, på gator och torg, i butiker och på bibliotek kring de två budskapen ”ologiskt med oekologiskt” och ”byt till eko” som nådde flera tiotusental personer, förutom alla som läste insändare och debattartiklar. I sociala medier var intresset stort, 70 000 människor gillade kampanj­inläggen på Facebook och flera besöksrekord slogs på föreningens hemsidor.

Detaljhandeln hakade också på kampanjen med egna aktiviteter. Extra mycket ekologiska varor togs hem till butikerna inför veckan. Coop hade extrapris på ekovaror, enskilda Ica-handlare skyltade om ”besprutade” bananer bredvid de ekologiska. Försäljningen av ekovaror i handeln har ökat kraftigt under hösten, efter att länge ha stått och stampat.

Föreningens kampanjfilm med komikerduon Anders och Måns som förklarar vad som är vitsen med ekologiskt har hittills setts av mer än 60 000 personer på internet. Annonsering i tidskrifter, på stolsryggarna i SJs tåg, på järnvägsstationer, samt inuti och utanpå taxibilar har också gett uppmärksamhet.

Kampanjen fortsätter 2014.

 

Hur jobba kommande år?

Det har varit rådslag i Östersund, Södertälje, Umeå och Alvesta. Öppet hus för alla medlemmar som vill diskutera hur Naturskydds-föreningen bäst jobbar den kommande fyraårsperioden. Stor uppslutning och entusiasm rådde, som vanligt. Dokumentationen finns i forumet på http://www.naturkontakt.se. Välkommen med mer input. Styrelsen tar intryck när de nu i vår ska skriva nya verksamhets-riktlinjer för perioden 2015–2018. Beslut tas på riksstämman i Örebro 14–15 juni. 

Klädbytardagen – ofattbart stort

Föreningen har kört samordnade klädbytardagar i några år nu. Och statistiken visar att det är väldigt populärt både att ordna och besöka en sådan. 2013 arrangerades klädbytardagen på 87 platser (ökning med 30 procent från förra året), det kom 11 000 besökare, 700 ideella arrangerade och 36 000 plagg bytte ägare. Så många nytillverkade plagg skulle belastat planeten med 24 ton kemikalier, 135 ton koldioxid och 90 000 kubikmeter vatten. Bättre att byta!

Det är bara två månader kvar till nästa klädbytardag som är den 5 april. Kom och byt, eller var med och arrangera. All info på http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen.

TRE TYCKER OM: Utmaningen

Det diskuterades när Naturskyddsföreningen nyligen höll rådslag. Vad är vår största utmaning?

1. David van der Spoel, Uppsala:

Klimatet och skogen. Det är val – vi kunde ringa riksdagskandidater på amerikanskt vis. Gammelskogen måste sparas på en gång. För klimatet vill jag se en grön skatteväxling med pengarna direkt tillbaka till skattekontot.

2. Marie Ericsson, Hägersten:

Flera saker. Vi har den ökade avskjutningen av olika rovdjur som är aktuellt nu. Men klimatfrågan är annars största utmaningen. Vi behöver få de som bestämmer att lyssna mer, vi behöver kanske jobba mer mot EU?

3. Mats Djupsjöbacka, Umeå:

För oss i Umekretsen är det att engagera våra medlemmar i föreningens arbete. Oavsett vad vi jobbar med är den viktigaste resursen vi har våra medlemmar. Att engagera dem ligger mig varmast om hjärtat.

Sverige ser inte längre ut som du tror

Skogsbruket i Sverige är inte långsiktigt hållbart. Var tredje avverkning påverkar känsliga och viktiga miljöer negativt.

Sverige är värt en ny skogspolitik. Vi behöver tydliga regler om vad som är lagligt och olagligt i skogen. Haka på när föreningen inom kort presenterar sina förslag. Till dess: se och dela gärna filmen Sverige ser inte längre ut som du tror på nätet. 

Gräsrötter mot arktisk olja

Går det att övertyga ett svenskt storföretag att sätta hållbar utveckling i första rummet och avstå från att investera i ohållbar oljeborrning i Arktis? Göteborgs klimatgrupp jobbar med det målet.

Stena är ett Göteborgsföretag. I koncernen ingår många olika dotterbolag som sysslar med exempelvis återvinning och fastigheter. När klimatgruppen läste i tidningen om hur företaget gjort stora investeringar i fartyg för prospektering och utvinning av olja i arktisk miljö bestämde de sig för att börja gräva där de står. De bad om ett möte med Stenas koncernchef Dan Sten Ohlsson och diskuterade klimatet, Stenas roll och ansvar. 

Christian Gertzén är aktiv i gruppen och var med på mötet. Han tycker att det är positivt att högsta chefen tog sig mycket tid till samtalet men blev besviken på svaren.

– Till exempel menade han att Stena inte har något större moraliskt ansvar för oljekonsumtionen än konsumenterna. Han ansåg att klimathotet är överdrivet och inget problem förrän på väldigt lång sikt.

Inga av Stenas fartyg befinner sig i Arktis för stunden men företaget har ett tydligt strategiskt fokus på Arktis – vars miljö som bekant är känslig och riskabel att borra upp olja ur.

 

KLIMATGRUPPEN HAR skickat ut ett upprop via Avaaz i de sociala medierna: ”Stoppa Stenas investeringar i arktisk olja!”. Första delmålet är att få 10 000 underskrifter, och Christian hoppas att alla som tycker frågan är viktig skriver på. Uppropet hittas med sökorden Avaaz och Stena.

Upptakt till supervalåret

I år är det val till både EU-parlamentet och till riksdagen. Jobben och välfärden står på dagordningen och Natur-skyddsföreningen måste sätta till alla krafter för att få in miljön.

En viktig aktivitet blir att miljömärka kandidaterna på valsedlarna. Tanken är att lyfta fram de som vill gå fortare fram inom miljöområdet, från båda blocken. Och ha en metod som kan användas på alla håll i föreningen. Vår storlek gör att vi skulle kunna lyfta in mer miljö-ambitiösa kandidater genom personvalet. En bra effekt är också att föreningen får kontakter med just ”sina” kandidater runt om i landet.

 

UNDER TVÅ valupptakter för medlemmar i slutet av hösten delade generalsekreterare Svante Axelsson och pressansvarig Kristoffer Talltorp med sig av sina analyser och strategier.

Deltagarna fick höra att en majoritet av både S- och M-väljare tycker att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att det egna partiet höjer ambitionen i miljö- och klimatpolitiken, enligt en undersökning som föreningen beställt.

– De osäkra väljarna är tredje största parti, 19,6 procent, och miljö och klimat är viktigare för dem än andra, sa Kristoffer Talltorp.

– Två kriser är bättre än en. Det blir mer pengar till investeringar om det finns arbetslöshet. Om vi inte enbart har miljöpolitik utan även jobbpolitik förändrar vi snabbt. Valet handlar om skolan, ekonomin och jobben. Därför valde vi att gå in som ett virus i de frågorna, exempelvis under höstkonferensen, sa Svante Axelsson.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.