Vad innehåller plasten?

GRÖN GUIDE * Det är numera ett erkänt faktum att vissa plaster och vissa tillsatsämnen i plast kan ge hälsorisker. Och även om plasttillverkningen långsamt förbättras så är fortfarande innehållet i de flesta vardagsprodukter en okänd blandning av ämnen. Detta gör det svårt att veta hur farliga eller ofarliga de är. Enskilda konsumenter kan inte bli kemister och göra bedömningar om olika plaster. Här måste politikerna kliva fram och komma med krav.  Allmänt gäller att nya plastprodukter som tillverkats inom EU är att föredra framför tillverkning i asiatiska länder.

Artikel 2014-4 Carl-Axel Fall

GRÖN GUIDE * Det är numera ett erkänt faktum att vissa plaster och vissa tillsatsämnen i plast kan ge hälsorisker. Och även om plasttillverkningen långsamt förbättras så är fortfarande innehållet i de flesta vardagsprodukter en okänd blandning av ämnen. Detta gör det svårt att veta hur farliga eller ofarliga de är. Enskilda konsumenter kan inte bli kemister och göra bedömningar om olika plaster. Här måste politikerna kliva fram och komma med krav.  Allmänt gäller att nya plastprodukter som tillverkats inom EU är att föredra framför tillverkning i asiatiska länder. EU har trots allt en viss lagstiftning på området. Na-turskyddsföreningen vill på sikt se innehållsförteckningar på plastprodukter.

Tips! Undvik plast, mat och värme i förening!

Plastormen i paradiset

Elkablarna är den största källan till flamskyddsmedel och mjukgörare i inomhusmiljön. Plasten i kabeln består ofta av 30 procent mjukgörande ftalat och lika mycket flamskyddsmedel. Det kabelfria hemmet är nog en omöjlighet, men gör vad du kan för att undvika onödiga kabelnystan och sladdar.   

Miljömärkt plast

Miljömärkta plastprodukter är ännu så länge sällsynta. Men de börjar så smått dyka upp på marknaden. Danska leksaksföretaget Dantoy gör leksaker i plast som är miljömärkta av Svanen. Fler tillverkare borde ta efter, särskilt de som tillverkar leksaker.

Naturskyddsföreningens senaste …

…plastrapport heter Operation giftfri förskola. Den riktar sig till föräldrar och personal på förskolor. Flamskyddsmedel, mjukgörare och hormonstörande ämnen kan vara problem i förskolemiljön. I rapporten kan man bland annat läsa rådet att byta ut vaxduken. Läs mer på hemsidan. 

Högre krav på sojan

Svenska biffar är egentligen brassebiffar. Också svenska ägg och kycklingar är produkter med ett ursprung i Brasilien. Hur kommer det sig? 

Jo, svenska matproducenter använder importerad soja som djurfoder. Sojabönorna är prisvärda och har bra näringsegenskaper. I princip all soja kommer från Brasilien. Där sträcker sig sojafälten mil efter mil. Kina, USA och nästan hela världen importerar från Brasilien. Men denna enorma produktion hade inte varit möjligt om inte regnskog och den brasilianska savannen skövlats. Mycket värdefull natur har offrats i sojaodlingens namn. 

Det märker dock inte konsumenten som köper svenskt kött i butiken. Haken i sammanhanget är att sojaodlingarna dras med en rad miljöproblem förutom naturskövlingen. De drivs mycket intensivt och besprutas hårt med bekämpningsmedel. En stor del av sojan är också av genmodifierade (GMO) sorter. 

Efter många års debatt kring sojan har 27 svenska matföretag enats om ett upprop där de förbinder sig att bara köpa certifierad soja. De vill undvika förlust av biologisk mångfald och exploatering av mark som tillhör ursprungsbefolkningar.

Bland företagen finns Coop, Arla, Svenskt Kött, Svensk Fågel och svenska Ägg. De har utlovat att de till nästa år endast ska köpa certifierad soja. Det finns två godkända certifieringar: RTRS, Round Table on Responsible Soy och Pro Terra. Den sistnämnda kräver GMO-frihet.  Branschen trycker nu på för att börja ta in GMO-soja. 

– Konsumenterna vill ha GMO-fri soja. Det är bra att exempelvis Arla håller fast vid den. Men på sikt måste vi ersätta den importerade sojan med svenskt foder, säger Gun Rudqvist på Naturskyddsföreningens avdelning för jordbruk.   

9 MÅNADER, så länge finns det färska svenska äpplen på marknaden. Under augusti, september och oktober skördas äpplena och de kan med modern lagringsteknik finnas kvar på marknaden till april. Naturskyddsföreningen driver nu på för att gynna den lilla del av svensk äppelodling som är ekologisk. Ekoodlarna jobbar med mekanisk bekämpning av ogräs mellan träden och en större mångfald av blommor, örter och nyttodjur i sina odlingssystem.

1 RESTAURANG AV 10 ger fel information om vilken fisk de serverar. Det visar en undersökning som Stockholm stad nyligen gjorde. Den billiga odlade tilapian såldes som svärdfisk, havsabborren blev abborre och hällefilén var något helt annat. Ur miljösynpunkt var felen dock mindre allvarliga. Fiskar som svärdfisk och stor hälleflundra är rödlistade. 

22 PROCENT. Så mycket minskade försäljningen av bilbränslet E 85 mellan åren 2012 och 2013. 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.