En riktig solskenshistoria

ÅRSBOK * Solrevolutionen har börjat, men i Sverige märks den ännu inte så mycket. Årets temabok från Natur-skyddsföreningen visar hur enkelt det nu är att förvandla solstrålar till elektricitet. Boken vill inspirera fler att börja göra sin egen el.

Artikel 2014-5 Anders Friström

Italien är det första land i Europa där el från solceller blivit lika billigt som att köpa el från elnätet. Längs vägen dit stöttades solelen av generösa inmatningstariffer för den som säljer sin överskottsel. Systemet finns nu i mer än fem-tio länder. I dag står den italienska solelen på egna kommersiella ben och landet är världstrea i solenergi. Denna solskenshistoria är bara ett exempel på den solrevolution som nu är på väg världen över.

Solrevolution är också titeln på årets temabok från Naturskyddsföreningen. I boken presenteras exempel på solcellsföregångare från hela världen. 

– Vi vill inspirera människor att ta del av det nya som händer och visa att de själva med god lönsamhet kan göra sin egen solel, säger Liv Lewitschnik, som varit redaktör för boken. Solrevolutionen är här. Vi kan tillsammans ta makten från de stora energibolagen och själva bli elproducenter.

Boken visar upp spännande solelsprojekt runt om i världen.  Kina är den världsledande solcellstillverkaren, men installerar inte så mycket själva, bland annat för att smogen i storstäderna lägger hinder i vägen. Japan satsar hårt på solceller i efterdyningarna av olyckan i kärnkraftverken i Fukushima. I USA startas ett nytt solcellsprojekt var fjärde minut, över tre miljoner amerikaner har solceller på taket. Tyskland är världsmästare i solel. Att göra sin egen el har blivit något av en tysk folksport och nu finns solceller på miljoner tyska villatak.

I boken möter vi också kollektivet i Australien som helt klippt kontakten med elnätet. Det berättas också om att engelsmännen nu kan köpa nyckelfärdiga solcellspaket på IKEA och om storsatsningar på solceller i Indien och Bangladesh.

– Jag hoppas att boken kan locka många till läsning, inte bara de som redan är solentusiaster, säger Liv Lewitschnik. Vi har försökt utforma texterna så att de ska vara lättlästa och lockande. Vi har också försökt ta reda på vad som fattas i Sverige för att solrevolutionen ska komma igång även här. 

Några större solelsprojekt har ändå kommit igång även här. Längs vägen mellan Västerås och Enköping finns Nordens största solcellspark, stor som åtta fotbollsplaner. I värmländska Glava finns Sveriges enda kvarvarande solcellsfabrik, hårt automatiserad för att klara konkurrensen från Kina.

– Politikerna måste sluta vela kring stödsystemen för solelen, vi kan göra så mycket mer här i Sverige, säger Liv Lewitschnik. 

Vad väntar vi på? Det oklara regelverket runt egen småskalig elproduktion måste förändras så att den egna elen släpps in på marknaden till ett bra pris.

Läs mer: http://bit.ly/solbok

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.