Talar med andarna

BAKOM SCENEN * Med en mörk kavaj skulle Gimbur Pandikan utan vidare platsa på ett bankkontor i New York. En välhållen man i Ray-ban-glasögon. Men detta är en man som mer eller mindre dagligen umgås med regnskogens andar, också de riktigt svarta. Med sina 84 år och funktionen som schaman har han en tung ställning i byn Alab Lanas på Borneo. 

Artikel 2014-5 Carl-Axel Fall

BAKOM SCENEN * Med en mörk kavaj skulle Gimbur Pandikan utan vidare platsa på ett bankkontor i New York. En välhållen man i Ray-ban-glasögon. Men detta är en man som mer eller mindre dagligen umgås med regnskogens andar, också de riktigt svarta. Med sina 84 år och funktionen som schaman har han en tung ställning i byn Alab Lanas på Borneo. 

När någon i byn mår dåligt kan Gimbur tillkallas. Den som vill ha hjälp behöver inte berätta om problemet bara att det är läge för healing. En sådan pågår ofta i tre pass under en hel dag. Trummor, rituella inslag, vin och andarnas tal i tungor ska ge bot.

– Jag letar efter andarnas svar. Jag frågar och frågar, tills jag får svar och kan ge olika råd. Det går oftast, men inte alltid. Det finns olika sätt att få kontakt med andarna, men ett sätt är att se hur vatten sjunker i vin. 

Gimbur är också den mest kunniga i byn när det gäller regnskogens örter som läkemedel. Han har huskurer mot muskelvärk, halsinfektioner och magbesvär.

– Men det blir allt svårare att hitta de värdefulla örterna i skogen när den krymper, säger han och visar jakt-pilar indränkta i gift från aalioträdet. Det trädet är numera ytterst sällsynt.  

– Jag lärde mig om växter och djur av min far, numera är det svårt att hitta yngre som vill lära av mig.  

Nyligen höll Gimbur ett stort healingmöte för hela byn. Ceremonin gick ut på att skydda byn mot det stora bolaget Borneon Timber som avverkar regnskogen.

– Men det är svårt, andarna finns inte kvar i skogen, säger han.

Carl-Axel Fall

1914

100 år av envishet

”Är vi människor, så må vi vara mänskliga inte bara mot varandra, utan mot allt som lever och är till.” Så fint sammanfattar författaren och folkbildaren Karl-Erik Forsslund naturvårdstanken i sin bok ”Hembygdsvård” från 1914.

Karl-Erik Forslund var en av Naturskyddsföreningens tidiga förgrundsfigurer och tänkare. Han skriver om skogskövling, exploatering och ödeläggelse av natur på ett sätt som lever än i dag. ”Mycket av denna skövling och brist på pietet är den moderna storindustrins och det utvecklade kommunikationsväsendets skuld– en av deras många nattsidor.” Han talar om de ”ekonomiska synpunkterna som envåldshärskare” och skriver: ”Det förefaller som intet annat än pengar skulle ha någon betydelse.” 

Forsslund pläderar för att yrkesinspektörerna (den tidens arbetsmiljöinspektörer) ”måste uppmanas att så mycket, i deras makt står, verka för att vid fabriker avfallsvatten befrias från sina skadliga ämnen, rök och illaluktande gaser minskas och störande buller i fria luften mildras.”

Omsorgen om skogen var stark i Forsslunds författarskap. Han skriver: ”Det har varit vår tids stordrift förbehållet att härja de väldiga Norrlandsskogarna, där också de orörda urskogsvrårna börjar bli alltmer tunnsådda.”  Han skriver också engagerat om vatten-kraftsutbyggnaden som hot mot de fria älvarna, noterar hur fisket förstörs i de uppdämda vattendragen och undrar över om all elkraft verkligen går till nödvändiga ting.

Karl-Erik Forsslund var en framsynt man och många av de frågeställningar han tar upp 1914 är sådant som Naturskyddsföreningen fortfarande arbetar med. ”Att åtminstone något av fri vild natur lämnas kvar fredat och ostört – det måste med all kraft hävdas och krävas” är ett både tidstypiskt och allmängiltigt citat.

Anders Friström

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.