Aktuellt i korthet
Artikel 2015-5 Redaktörer: Mats Hellmark och Ylva Johnson

Sällsynta gäster

SVERIGE HAR I ÅR fått besök av två sällsynta gäster, en som förtjusar och en som förskräcker. 

Den färggranna biätaren (Merops apiaster) häckade senast på Öland 1976. I somras slog sig hela fyra par ned vid Ölands södra udde. Biätarna blev snabbt en attraktion eftersom de fanns lättillgängligt nära tornet i Ottenby. Det är för tidigt att säga om det rör sig om en udda händelse eller början till en etablering. Normalt finns biätare i Medelhavsområdet men i somras sågs fåglar så långt norrut som i Uppland och Västmanland.

SVARTMUNNADE SMÖRBULTAR har tidigare bara hittats i enstaka exemplar i Stockholms skärgård. Men vid årets provfiske fick Lantbruksuniversitetets provtagare upp hela 61 exemplar av fisken i näten. Fisken kommer ursprungligen från Kaspiska och Svarta havet och har liftat i fartygs ballasttankar till Östersjön. Tåligheten är hög och reproduktionstakten snabb, därför kan den konkurrera ut andra botten-levande arter. Svartmunnad smörbult betraktas som en invasiv art och allmänheten uppmanas att rapportera fynd till SLU. 

Artrikt på Arlanda

När flygplatsen Arlanda ansökte om nytt miljötillstånd passade ägaren Swedavia på att inventera de 300 hektar stora gräsmarkerna längs banorna. Resultatet kom som en fullständig överraskning. Slåttermarkerna visade sig vara Sveriges största alvarsmarker utanför Gotland och Öland med sammanlagt 569 olika arter, varav 18 rödlistade. Då har man ändå bara tittat på växter och insekter. Kombinationen av mager ogödslad jord och kontinuerlig klippning i drygt 50 år är troligen nyckeln till mångfalden. Swedavia samverkar med bland annat Artdatabanken i ett nätverk som nu funderar på att skapa en grön korridor från Arlanda där fältgentiana och andra hotade ängsarter kan sprida sig.

Grön efter döden

I Storbritannien har över 300 ”gröna begravningsplatser” etablerats de senaste 20 åren. Begreppet ”green funeral” innebär att varje detalj ska vara genomtänkt för att undvika onödig miljöbelastning. Den avlidna kan till exempel begravas i en nedbrytbar kista av ull, bambu eller återvunnen kartong och i stället för en gravsten planteras ett träd ovanpå graven. På vissa ställen planteras ingenting alls och graven lokaliseras i stället med hjälp av GPS. I Sverige finns än så länge inga gröna begravningsplatser.

Naturen gör oss snälla

Den känsla av vördnad som starka naturupplevelser ger får människor att agera mindre egoistiskt och mer etiskt, enligt en ny studie från University of California. I ett av studiens moment fick deltagarna se naturdokumentärer, som BBC:s Planet Earth, medan andra fick se exempelvis komediklipp innan de deltog i olika aktiviteter. Forskarna fann en tydlig koppling mellan naturupplevelser och så kallade pro-sociala beteendemönster som generositet, hjälpsamhet och vänskap.

Vindenergi lika billig

Vindenergi är för första gången nu lika billig som fossila bränslen, enligt en rapport från analysföretaget Bloomberg. Solenergi spås gå samma väg inom kort – om subventioner till fossila bränslen räknas bort. Om fem år kommer en fjärdedel av all energi i världen att komma från förnybara källor, uppskattar International Energy Agency.

”Det finns en särskild plats i helvetet för biltillverkare som fuskar med ut-släppen på 11 miljoner bilar.”

Supermiljöbloggen

Indonesien avskogas 

Indonesien är det land som avskogas snabbast i världen och förklaringen stavas palmolja. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change är avskogningstakten nu dubbelt så hög i Indonesien som i Amazonas. Sedan 2012 har mer än 840 000 hektar indonesisk regnskog försvunnit till förmån för palmplantager. Den som vill stoppa utvecklingen bör undvika produkter som innehåller palmolja.

 23%

har den totala arealen med utvidgat strandskydd i Sverige minskat sedan 2009. Då ändrades strandskyddslagen och länsstyrelsernas möjlighet att utöka strandskyddet till 300 meter i känsliga områden försämrades.

Gotland, Skåne och Hallands län går dock mot trenden, där har de skyddade ytorna blivit större.

Förtrösta, fåglar!

Det spanska teknikbolaget Vortex håller på att utveckla en ny typ av vindkraftverk utan roterande vingar. Tekniken fungerar genom att ta tillvara rörelseenergin som uppstår när en mast vaggar fram och tillbaka i vinden och ger väsentligt lägre kostnader än vanliga vindkraftverk. Men verkningsgraden är också lägre, i bästa fall cirka 30 procent lägre och än så länge fungerar prototypen bara i svaga vindar. I Sverige dödar vindkraft uppskattningsvis 6 000 fåglar varje år.

Ekologiska jättar

Visst är Sverige ett föregångsland när det gäller ekologisk odling men till ytan är vi små. Störst inom ekojordbruk är Australien, därefter kommer Argentina och USA.

Ekologiskt brukad mark i miljoner hektar/i procent av total jordbruksareal 2013:

  • Sverige 0,5 (16,3%) 
  • Kina 2,1 (0,4%) 
  • USA 2,2 (0,6%) 
  • Italien 1,3 (10,3%) 
  • Tyskland 1,1 (6,4%) 
  • Argentina 3,2 (2,3%) 
  • Australien 17,2 (4,2%)

 Källa: FIBL och IOFAM, 2015

 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.