Klimathopp fyllde höstkonferens

FÖRENINGSLIV * Naturskyddsföreningen växlade upp engagemanget inför det stora klimat-mötet i Paris med ett stort event i Stockholms kulturhus.

Artikel 2015-5 Redaktör: Carl-Axel Fall

DET SJÖD AV aktiviteter i snart sagt varje hörn när Naturskyddsföreningen höll höstkonferens i Kulturhuset vid Sergels torg. Under två dagar i oktober cykelfixades, ekofikades och serverades det dumpstringsmat. Abba-Benny och Frida Hyvönen underhöll och barnpopbandet Bröderna Lindgren drog fullt hus av barnfamiljer. I hörsalen framträdde namnkunniga klimatexperter. Professor Johan Rockström balanserade mellan hot och hopp. Han levererade katastrofscenarier av värsta slag för att i nästa andetag säga att möjligheten att lyckas vända klimatutvecklingen fortfarande finns. Inom 5-10 år måste den nu stegrande utsläppskurvan vända ned. Sedan måste trenden nedåt ökas ytterligare. Och han tror att det blir möjligt efter klimatmötet i Paris. 

– Med 194 länder bakom avtalet kommer det att blåsa en ny vind. Den måste vi sedan styra så att vi kan gå från slör till läns.

Rockström bjöd på flera hoppingivande fakta, till exempel Barack Obamas nya löfte om utsläppsminskningar i USA. De är inte tillräckliga men kan ändå ses som en symbol för att världen redan tippat åt rätt håll. 

Miljöminister Åsa Romson (mp) var också optimistisk inför Paris. Hon betonade att Sverige har en stark position och kan spela en viktig roll.   

– En förutsättning för ett lyckat Parismöte är att EU går in med en glasklar position och bland annat driver  femårskontroller.

Men vad händer om Paris misslyckas?

– Vi har ingen plan B, det är nu det gäller. Och trycket att lyckas är stort, det får mig att hoppas. 

Sista talare under klimatdagarna var Anders Wijkman. Han har regeringens uppdrag att ena Sveriges partier kring en politik som ska ge nära noll utsläpp 2050. Arbetet ska redovisas i juni 2016. 

– Jag känner en viss optimism så här långt. Jag tror vi kan nå minus 70 procent ganska lätt, men den sista biten blir svår.  

Utmaningarna i Sverige gäller i första hand jordbruket, transporterna och processindustrin. När det gäller transporterna tror han inte att vi klarar nollutsläpp 2030.

– Men når vi 80-90 procent är det ändå bra.

Också han påpekade att politikerna är känsliga för opinionen. 

– Låt dom veta att ni är engagerade! 

Vem vill du ha som ordförande?

Den 18–19 juni nästa år håller Naturskyddsföreningen riksstämma. Då ska bland annat styrelse för två år framåt väljas. Valberedningen tar emot nomineringar till ordförande och ledamöter fram till den 31 januari. Valberedningen vill fortsätta den öppna process som inleddes vid valen 2014. Man tar emot förslag på ordförande och lyssnar sedan av länsordförandena och bygger en styrelse utifrån de namn man då har.

Naturskyddsföreningen håller riksstämma vartannat år. Där väljs styrelse och antas riktlinjer. Åren emellan hålls riks-konferenser med diskussion och debatt i aktuella frågor.  

Riksstämman hålls i Norrköping i Louis de Geer konsert- och kongresshus. Det ligger mitt i staden vid Motala ström i gammal industrimiljö. Valberedningen når du på valberedning@naturskyddsforeningen.se

Tre tycker till: Hur går det i Paris?

Thomas Björnsson, Klimatnätverket, Lund.

– Det blir ett avtal. Den stora frågan är om det blir 5-årskontroller. Tror det kommer i sista nattmanglingen. Jag är lite optimist, men de inlämnade åtagandena talar om en höjning på minst 2,7 grader. Miljörörelsen kommer att dividera efteråt om avtalet är bra. 

Urpo Taskinen, Norrbotten, Cyklar till Paris.

– Det blir ett avtal, men det räcker förstås inte. Det blir oerhört viktigt att få en konstruktion så att länder som skrivit under är med på att senare anstränga sig. Jag ska cykla till Paris och mitt mål är att övertyga människor om att vi måste få bort allt fossilt. 

Karin Stenholm, Klimataktivist, Ängelholm.

– Tror det blir ett avtal, men tiden efter blir viktig. Har vi tur så visar det sig vara lättare än vad man trott. Den kraft man då får kan inspirera till en fortsättning. När det finns motstridiga fakta kan man välja hållning. Jag väljer optimism, den i sig kan spela roll.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.