Kranarna som läcker metaller

GRÖN GUIDE - Bostad * Vanliga kökskranar läcker bly och nickel. De första decilitrarna på morgonen kan innehålla metallhalter långt över gränsvärdena för tjänligt dricksvatten. Det visar nya mätningar från Naturskyddsföreningen.

Artikel 2015-5 Anders Friström

NYA KÖKSBLANDARE läcker bly och nickel till dricksvattnet. Det visar ett test som Naturskyddsföreningen beställt av sju olika köksblandare. Tillverkarna har ännu inte minskat blyhalterna i kranarna trots att problemet har varit känt länge och nya gränsvärden är på väg. 

Redan 2010 larmade EU:s livsmedelsmyndighet om att barn var känsligare för bly än man tidigare trott. Boverket reagerade 2012 bland annat med att föreslå ett skärpt gränsvärde för blyläckage från vattenkranar. Ett omfattande test året innan hade visat att 40 procent av de testade kranmodellerna inte skulle klara det nya gränsvärdet, som dock inte träder i kraft förrän 2016. 

Naturskyddsföreningens test visar att även nytillverkade kranar läcker metaller. Sex av köksblandarna i testet var gjorda av mässing. Metallhalterna mättes med en etablerad metod efter ett dygns lakning med stillastående vatten i kranarna.

 Livsmedelsverket gränsvärde för bly i dricksvatten överskreds för fem blandare. Endast tre klarade Boverkets nya rekommenderade gränsvärde för blyläckage. En av blandarna var begagnad, men läckte metaller i en motsvarande grad som de nya. Läckaget verkar med andra ord inte försvinna inte med tiden. Bly tillsätts i mässingslegeringen för att göra den mer lättbearbetad vid tillverkningen.

Den sjunde blandaren var av rostfritt stål. Den läckte inget bly alls. Men i stället fanns där höga halter av nickel i lakvattnet. Gränsvärdet för nickel överskreds dock för samtliga blandare. Nickel bedöms som misstänkt cancerframkallande. Ämnet tillsätts i både mässings- och stållegeringar.

– Som tur är finns det ett enkelt sätt att minimera dessa hälsorisker. Spola bara igenom blandaren tills vattnet blir kallt och friskt innan det används, säger Jesper Peterson på Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-kontor. Men det är ändå märkligt att vi fortfarande har produkter på marknaden som läcker bly till dricksvattnet. 

 Sju kranar ingick i testet

  • Dessa sju blandare testades: Hoga Athos Plus, Mixomat Egeo II, Strand Solid (av rostfritt stål), Oras Safira, Mora Cera K5, Gutavsberg Nautic och Mora Ma (begagnad). Testmetoden är nordisk branschstandard.

  • Samtliga blandare innehöll efter 24 timmars lakning metallhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten. Fem överskred för bly och alla sju för nickel.

  • Gustafsberg Nautic hade de högsta uppmätta värdena för båda metallerna.

  • Samtliga blandare klarar det gamla gränsvärdet för bly. Bara tre klarar boverkets nya gränsvärde: Strand Solid, Hoga Athos Plus och Mora Cera.

  • För fyra blandare var också kopparhalterna förhöjda, högst halt uppmättes för Oras Safira. För Hoga Athos Plus överskreds också gränsvärdet för mangan.

Läs hela testet på Naturskyddsföreningens webbplats.

Stör hjärnan

Mat är den största källan till bly i våra kroppar. Exponering för bly, även i mycket låga halter, påverkar fosters och små barns hjärnor och kan leda till minskad intelligens. Barn och gravida i Europa är redan utsatta för en blyexponering nära eller över gränsen för när det blir farligt. Därför anser EU:s livsmedelsmyndighet att det är viktigt att den totala blyexponeringen minskar.

 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.