Medlemsnytt: Ekoveckor världen över

BRASILIEN: Miljövecka i 27 länder  

Föreningens kampanjvecka i syfte att få fler att handla ekologiskt har i år spritt sig ut i världen. Mijövänliga veckan, eller Green Action Week som den kallas utomlands, har genomförts av hela 42 samarbetsorganisationer i olika delar av världen. I Brasilien arrangerade exempelvis Miljöorganisationen Centro Ecològico en tävling där bilder och budskap om ekologisk odling sattes upp i staden. Bilderna fotograferades och lades ut för omröstning i sociala medier. 

Artikel 2015-5 Carl-Axel Fall

BRASILIEN: Miljövecka i 27 länder  

Föreningens kampanjvecka i syfte att få fler att handla ekologiskt har i år spritt sig ut i världen. Mijövänliga veckan, eller Green Action Week som den kallas utomlands, har genomförts av hela 42 samarbetsorganisationer i olika delar av världen. I Brasilien arrangerade exempelvis Miljöorganisationen Centro Ecològico en tävling där bilder och budskap om ekologisk odling sattes upp i staden. Bilderna fotograferades och lades ut för omröstning i sociala medier. 

INDONESIEN: Bränder kartlagda

Varje höst anläggs bränder i Indonesiens regnskogar med avsikt att bereda mark för oljepalmsplantager. I år har bränderna spridit sig okontrollerat. Naturskyddsföreningens partnerorganisation WAHLI har kartlagt de omfattande konsekvenserna av bränderna för regnskogarna ekosystem och människors hälsa.

VÄRMLAND: Räddad vitryggsskog

Skogsägaren Lars-Eve Hultgren i Värmland hade en gammal och lövrik skog som han ville ge ett varaktigt skydd. Och det har den nu fått. Ett så kallat biotopskydd blev möjligt sedan 2 000 skogsälskare i Naturskyddsföreningen samlat in över 800 000 kr för att rädda skogen. Kanske kan Nolgårdsskogen den bli en skog där vitryggig hackspett ska kunna häcka framöver? Det är just sådana skogar den vill ha.

SYDAFRIKA: Prisad film

I somras hade dokumentärfilmen The Bliss of Ignorance premiär online. Filmen, som berättar om hur människor och miljö i Sydafrikas kolgruvdistrikt skadas av utsläpp och brytning, har vunnit flera priser på festivaler i Asien och Afrika. Föreningens partnerorganisation i Sydafrika, Groundwork, har producerat filmen tillsammans med Jordens Vänner. Se filmen på theblissofignorance.net.

SKELLEFTEÅ: Klimatvandring

Under sommaren har ett antal klimatvandringar anordnas i syfte att påverka klimatförhandlingarna i Paris i vinter. I Skellefteå, exempelvis, klimatvandrade man mellan Stiftsgården och S:t Örjans kyrka en lördag i september. Vandringarna var ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Naturskyddsföreningen.

LEÅN: Ån får nytt liv

Varje år satsar Naturskyddsföreningen närmare sju miljoner kronor på biotopvård av vattendrag. När du köper Bra Miljöval-märkt el avsätts också en del pengar för sådant som vandringsvägar för fisk och utläggning av lekgrus, med mera. Leån norr om Ljusdal i Hälsingland är ett vatten som restaurerats och framöver få ett tätt bestånd av vild öring. 

LAPPLAND: Samarbete över gränsen

Naturskyddsföreningarna på båda sidor om Torneälven har tillsammans inventerat skog i Rompasområdet i västra finska Lappland. Syftet var att undersöka områden där företag vill bryta guld och uran.

TYRESÖ: Bäversafari

Bäverfantasten och advokaten Peter Bergqvist höll sin tionde bäversafari i Tyresö i Naturskyddsföreningens regi under hösten. Entusi-asmerande guidning kring det gnagande och vattenbyggande djuret lockar alltid många åhörare. Bergqvist drar många intressanta paralleller mellan människans och trägnagarens familjevanor.

ÅRETS BOK: Ägodela – nu här!

Årets bok är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution där du kan vara med. Att äga mängder av saker som inte används uppfattas inte längre ge status utan ses istället som onödigt slöseri med jordens resurser. Allt fler väljer bort ägandet och hyr, lånar, ger bort, byter eller köper begagnat. Det kallas för kollaborativ konsumtion eller delandets ekonomi. 

Vi kallar det för att ägodela. Köp boken och ägodela den!

www.naturskyddsforeningen.se/agodela 

JULKLAPP: Det lackar mot jul

Den första frågan vi får när vi träffar politiker och makthavare är ”Hur många medlemmar har ni?”. Den andra är ”Blir ni fler eller färre?”. 

De vill veta hur viktiga vi är, hur många vi har i ryggen. Det är där ni kommer in.

Ta den svenska skogen som exempel. Den ger inte bara en upptäcksvärld till våra barn, timmer och ved, bär och svamp, älgkött och en plats där tankarna finner ro. Skogen stabiliserar klimatet, renar vår luft och vårt vatten. Den ger oss en gran till julfirandet.

Men skogen är inte vad den en gång var. Rik naturskog ersätts med enformiga produktionsskogar som tränger undan djur och växter. Detta utarmar mångfalden och skadar ekosystemet.

Med fler medlemmar kan vi göra mer. Hjälp oss att få en starkare röst. Du och din vän behövs.  På länken nedan hittar du fler julklappar. 

Ge bort årets bok, skänk en gåva eller ge bort ett medlemskap. Tack.

www.naturskyddsforeningen.se/julklappar 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.