Låt vattnet rinna!

FÖRENINGSLIV * Naturvård är trenden för bäckar, åar och älvar. Pengar från Bra Miljöval-märkt el räddar många vatten.

Artikel 2017-1 Carl-Axel Fall

DE SENASTE ÅRENS restaureringsvåg har gett nya lekplatser för fisk på flera hundra strömsträckor. En sådan sträcka är Sörån som rinner genom Bollebygd i Västergötland. Ån är ett litet biflöde till idylliska Storån som i sin tur är ett bi-flöde till Rolfsån. Här finns det nu gott om öringungar, och – vilket smäller ännu högre – här finns det också laxyngel. Det är hundra år sedan det hände.

Laxen i Rolfsån har tidigare bara kommit några kilometer uppströms från mynningen. Sedan 2013 kan den vandra fem mil upp från havet. Den passerar laxräknaren vid Ålgårda, korsar sjön Lygnern, simmar genom Storån och in i Sörån. 

När vattenvägar öppnas gynnas också musslor, insekter och hela ekosystem. I Rolfsåns system har omlöp gjorts runt fyra kraftverk. Ålgårda och Grönkullens kraftverk har rivits liksom några dammar.

Projektet i Rolfsån är ett av de större projekten för att miljöanpassa vatten efter vattenkraftverkens skador. Detta har kunnat ske till stor del tack vare pengar från försäljning av el märkt Bra Miljöval.

Fiskräknaren i Ålgårda har nu varit i drift i två år.

– Lax, öring och havsnejonögon har passerat räknaren. Antalet laxar är inte så stort, men vi har ju sett hyggligt med laxungar vid Bosgårdens kraftverk i Storån, så leken fungerar. Laxen har en livscykel på fem, sex år så det tar lite tid innan uppgången blir stor. Jag är övertygad om att laxen kommer att öka i systemet, säger Andreas Bäckström, fiskeribiolog och ansvarig för projekt Rolfsån på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Projektet har finansierats till största del av länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland. EU har också bidragit och Naturskyddsföreningen har satsat tre miljoner kronor. Andreas Bäckström tycker att pengarna från Natur-skyddsföreningen spelat stor roll.

– Det är ganska svårt att få finansiering för sådana här projekt. Det finns en god politisk vilja i dag, men det saknas ännu lagstiftning med riktigt bett för att få igång miljöanpassning i större omfattning. Men i Rolfsån och Storån har naturvårdsnyttan helt klart varit mycket stor. 

När du väljer el märkt Bra Miljöval får du el som producerats i vattenkraftverk där miljökraven är höga och du bidrar samtidigt till pengar som elbolagen måste använda till miljöförbättringar i vattendragen.  Varje år avsätts cirka 12 miljoner kronor. 

Sugen på att göra en insats?

FÖRENINGSLIV *.Våren är tid för årsmöten och val i Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund. Drygt 260 kretsar bedriver verksamhet, föreningen finns därmed representerad i nästan varje kommun. Normalt gäller att kretsarna ska ha haft sina årsmöten senast den sista mars och länsförbunden senast den 15 maj.

Folkrörelsen har med sin 108-åriga historia och höga engagemang något att vara stolt över. Ändå är det i dag inte helt lätt att få folk att ta uppdrag i styrelser och valberedningar. Varför inte ägna miljöarbetet lite av din tid? Du hittar kontaktuppgifter till din krets via www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar. 

Tre tycker

Vad är viktigast för föreningen 2017?

ISABELLA KATSIMENIS

Luleå Naturskyddsförening

Skogsfrågan och förlusten av biologisk mångfald. Det finns många träd och många tror att träd är skog, men en riktig skog är livsviktiga habitat. Okunskapen måste brytas, inte minst hos skogsägarna. De ska inte behöva se sig som ekonomiska förlorare.

MATS ANDERSSON

vice ordförande Göteborg

Klimatfrågan och vad du själv kan göra för att påverka större aktörer engagerar mest just nu. Viktigast för föreningen överlag är att hitta entusiasm i arbetet och att få alla miljöengagerade att känna sig välkomna. 

RENATE FOKS

ordförande Stranda Naturskyddsförening, Mönsterås

Att hålla ihop och gå in i dialoger för att tillsammans peka mot den hållbara framtiden. Allra viktigast är ju att be-vara våra naturresurser. Vi måste med glimten i ögat peka på ljuspunkterna trots de stora utmaningar vi ser.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.