Naturligt plugg

GRÖN GUIDE – JOBB * Det finns många olika utbildningsvägar för den som vill jobba yrkesmässigt med att bevara naturen.

Artikel 2017-1 Anders Friström

DRÖMMER DU OM att arbeta med djur, natur och naturvård? Då finns det många olika högskoleutbildningar att välja mellan. Arbetsmarknaden för biologer är inte lysande, men en del tjänster finns inom länsstyrelser, kommuner och skogsbolag liksom inom forskning och inventeringsverksamhet. 

– Antalet jobb inom miljösektorn har ökat under lång tid, men mer på miljösidan än på natursidan, säger Marita Teräs, ar-betsmarknadsstrateg på fackförbundet Naturvetarna. Biologutbildningarna är väldigt breda och kan leda till jobb inom stora delar av arbetsmarknaden. 

Det finns både treåriga kandidatprogram och femåriga masterprogram. Så vad ska man sikta på – kandidatexamen eller en master?

– Du måste själv fundera ut vilken sorts jobb du vill ha. Arbetsgivarna efterfrågar inte långa utbildningar särskilt, säger Marita Teräs. Det kan vara klokt att efter kandidaten skaffa sig arbetslivserfarenhet och sen komplettera till en master.

På Stockholms universitet kan man läsa ett kandidatprogram i biologi. Därtill erbjuds det mer fältinriktade biogeo-programmet. Ett liknande program finns också på Umeå universitet. Karlstads universitet har ett naturvårdsinriktat masterprogram. Högskolan i Kristianstad har ett kandidatprogram med inriktning på ekologi och artkunskap. 

Jägmästarutbildningen vid SLU är femårig, med möjlighet till fördjupning inom bland annat naturvård och viltförvaltning efter tre år. Hortonom- och landskapsarkitektsprogrammen fokuserar på trädgårdar och parker, är femåriga och placerade i Alnarp i Skåne. Lantbruksuniversitetet har även ett treårigt biologiskt kandidatprogram i Uppsala. 

Har jobbet en resepolicy?

För de flesta arbetsplatser utgör sannolikt personalens resor, till och från arbetet och i tjänsten, merparten av verksamhetens miljöpåver-kan. Många arbetsgivare har också i dag en resepolicy som nämner att resorna ska vara miljöanpassade. Men vad betyder det? Ofta får de anställda inte så mycket mer hjälp än så att välja miljövänligare resor.

Som anställd kan du ställa krav på en tydligare och skarpare miljöresepolicy. I Naturskyddsföreningens egen ganska strikta resepolicy för kanslipersonalen står det exempelvis att ”i första hand ska spårbundna transportmedel väljas. När det ej är möjligt gäller kollektiva färdmedel. Vidare sägs att flyg endast får användas för resor som skulle ta längre än åtta timmar med dagtåg eller längre än 16 timmar med nattåg. 

Ett krav arbetsgivaren kan ställa är att bilar inte ska användas i tjänsten om inte tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik är avsevärd. Ett annat möjligt krav är att de bilar som ändå används ska vara miljöbilar, liksom att ställa krav på miljötaxi.

Lånecyklar på arbetsplatsen, gärna elcyklar, och säkra cykelställ utanför entrén underlättar cykling i tjänsten samt till och från jobbet. Företagets resebyrå får gärna redovisa utsläppen från bokade resor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.