Skillnad på kött
Artikel 2017-1 Anders Friström

AKTUELLT SIFFROR * VÅR KÖTTKONSUMTION bidrar till miljöproblem och hälsorisker. Men det är skillnad på kött och kött. I Danmark är antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen fyra gånger högre än i Sverige, i Tyskland är den femton gånger högre. Dessa länder är bland de största exportörerna av kött till Sverige. Antibiotikaanvändning i djuruppfödning bidrar till ökningen av resistenta bakteriestammar i miljön.

Konstgödning till fodergrödor och stallgödsel från djur läcker också i stor skala ut till Östersjön. Men de svenska utsläppen är mindre än andra Östersjöländers. Djurtätheten i förhållande till jordbruksarealen är också betydligt lägre. 

Utsläppen till Östersjön från den svenska djurhållningen är väsentligt mindre än Danmarks och Tysklands. Danmark har högst andel utsläpp från stallgödsel. Källa: Helcom 2015. Sifforna gäller 2010.

Danmark har överlägset högst djurtäthet i förhållande till jordbruksarealen. Merparten av det är grisar. Källa: Helcom 2015. Sifforna gäller 2010.

Total antibiotikaanvändning i några EU-länder, räknat per kilo producerad djurenhet (alla djurslag).

Källa ESVAC, 2016. Siffrorna är från 2014.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.