Nya arter upptäckta

AKTUELLT * Arbetet med att skydda arter medför att allt fler nya upptäcks, bara i Sverige har över 3 000 nya arter hittats sedan 2002. Tyvärr är många av de nya arterna hotade eller redan utrotade.

Artikel 2017-2 Mats Hellmark

NYLIGEN PRESENTERADES EN större uppdatering av den internationella rödlistan. Bland fåglarna har drygt 700 nyligen upptäckta arter utvärderats. Elva procent av dem visade sig vara akut utrotningshotade. Tretton nyligen upptäckta fågelarter debuterar direkt på listan i kategorin ”utrotade”. Den internationella naturvårdsunionen IUCN står bakom rödlistningen.

Totalt har fler än 85 000 organismer kartlagts av IUCN, varav 20 000 klassas som mer eller mindre hotade. Detta är dock bara en bråkdel av planetens alla arter.

– Många arter försvinner innan vi ens hunnit beskriva dem, säger Inger Andersen, IUCN:s generalsekreterare. Den nya rödlistan visar att krisen för världens biologiska mångfald är värre än vi trott.

Endemiska (lokala) arter på mindre öar är särskilt utsatta, men där finns också ljuspunkter. Till exempel har azorisk domherre, mahéglasögonfågel och sankthelenapipare flyttats till en lägre hotkategori tack vare starkt bevarandearbete.

 

DET SVENSKA artprojektet är en världsunik satsning för att kartlägga alla flercelliga växter, svampar och djur i ett land. Sedan 2002 har drygt 

3 000 nya arter hittats, cirka 

1 000 helt nya för vetenskapen. Ungefär två tredjedelar är insekter, övriga är svampar eller finns inom gruppen övriga ryggradslösa djur.

– Till exempel fann vi en väldigt stor genetisk variation bland daggmaskar, säger Per Alström som är ordförande i projektets vetenskapliga kommitté.

Per Alström anser att vi har en etisk skyldighet att inte utrota andra arter. Dessutom är vi beroende av dem, ofta på sätt vi inte ens känner till.

– Vi utnyttjar väldigt få arter, det kan finnas ofantligt många fler vi kunde ha glädje av för mat, medicin eller energi. Många okända arter har nyckelfunktioner i ekosystem och försvinner de kan det få katastrofala effekter.  

Det svenska artprojektet

 Arbetar sedan 2002 med att inventera och forska om dåligt kända arter, stödja biologiska museers arbete med att göra samlingar till-gängliga och presentera artkunskap genom Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och Artdatabankens webbplats.

 Malaisefälleprojektet, som samlat in cirka 80 miljoner insekter i 75 så kallade Malaisefällor över hela Sverige 2003-2006, är världens största insektssamling. Nu går forskare metodiskt igenom materialet för att identifiera alla arter som samlats in. Det är framför allt bland de små myggorna, flugorna och parasitsteklarna som nya arter hittats.

 En stor kartläggning av bottenfaunan i Västerhavet gjordes 2006-2009. Inventeringen hittade cirka 1 200 arter, varav var 75 nya för Sverige och 29 nya för vetenskapen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.