Kan teknik rädda skogen?

AKTUELLT, ELDSJÄL * En app som kan rädda mer svensk naturskog? Kan det verkligen gå? Möt skogs-hackaren Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award

Artikel 2017-3 Malin Crona

Jag träffar Johan Marand i en lunchpaus sista dagen på tävlingen Hack for Sweden i Kista i Stockholm. Han har kodat många timmar det senaste dygnet, bär runt på sin stora dator och ser ganska trött ut. 

Egentligen vill han bara åka hem till Vislanda.

Men det ska dröja några timmar till.

Varför är du här?

– Jag vill väcka debatt om hur skogen mår. Det stod i tävlingsinbjudan att man förslagsvis kunde bygga sitt bidrag runt att Sverige har gott om skog. Men så är det inte. Det är inte skog, utan snarare virkesplanteringar.

Vad kan ditt bidrag göra? 

– Det kombinerar öppna data om skog från flera olika myndigheter. Det är till exempel ålder, trädslag, artfynd, terräng, markfuktighet och närhet till naturskyddsområden, sumpskog, vatten, vägar och avverkningar. Därefter används så kallad maskininlärning, eller artificiell intelligens, där systemet är självlärande, för att bedöma sannolikheten att ett skogsområde har höga naturvärden. Tanken är att den som är ute i skogen genom en app ska kunna ge feedback till systemet så att det lär sig mer och blir mer träffsäkert i att hitta skyddsvärd skog. 

Varför började du engagera dig i skogsfrågor?

– 2015 började en grupp fågelskådare i Kronoberg skriva till Skogsstyrelsen eftersom avverkningsanmälningar hotade skog med stora naturvärden. Skogsgruppen består av väldigt naturkunnigt folk och jag rycktes med av engagemanget och tog då en mer aktiv roll i Naturskyddsföreningens arbete för skog. 

Varför gjorde du en app?

– Jag bidrog med det jag brukar vara bäst på, mina datorkunskaper. I detta fall kombinationen av kunskap om naturvärden i skogen och systemutveckling.

Grattis! Din app gick visst inte bara vidare till final, utan blev vinnande bidrag bland 50 tävlande lag. Hur känns det? 

– Det trodde jag inte. Jag tänkte att mitt projekt kanske var lite för svårbegripligt och kontroversiellt. Skogsstyrel-sen har ju pausat inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, kanske tvingas ideella krafter göra mycket av det arbete de borde göra. Och skogsnäringen har inte mycket intresse av att mer skog skyddas. 

Vad är det som gör din lösning unik?

– Att utnyttja maskin­inlärningens möjligheter att se samband i stora mängder data kring skogsmiljöer. Så man kan få snabba och förhoppningsvis bra uppskattningar av skogsområdens sannolikhet att ha höga naturvärden.

Vad har hänt om ett år?

– Då hoppas jag att det finns en app för alla som vill göra en insats när de är ute i skogen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.