Strid för örnar
Artikel 2017-3 Mats Hellmark

Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen fortsätter att kämpa för kungsörnarna i Örndalen. Planerna på ett stort skidturistområde med 7 000 bäddar hamnar enligt föreningen mellan tre bon och anläggningen kommer att ha mest aktivitet under den känsligaste delen av häck-ningsperioden. Mark- och miljödomstolen gör en ny prövning av projektet efter tidigare avslag på grund av artskydd. Beslut väntas i mitten av juni.

KALMAR: Sjö räddad 

Naturvårdspriset har tilldelats Tino Åberg för hans arbete med att rädda sjön Yxern. Efter att sjön tömts på så mycket vatten att bryggorna låg på land fick han nog. Genom att medverka i radio, tv och lokalpress, samt genom att kontakta före detta landshövdingen Stefan Karlsson, lyckades han rädda sjön. Priset delades ut i samband med Kalmars Naturskyddsförenings årsmöte.

SVEDALA: Mosse återställd 

Svedala naturskyddsförening har fått Svedala kommuns miljöpris för sina insatser i återställandet av Hunneröds mosse. Arbetet omfattade ett område på 1,5 hektar och har pågått sedan slutet av 1980-talet. Det är ett av två områden i Skåne där fjärilen alkonblåvinge finns och med återställandet av området har nu denna fjäril en säker plats att leva på.

Engagera dig!

Det finns många vägar till att bli en aktiv naturskyddare. Här är din guide.

KRETSAR

Alla medlemmar i Naturskydds­föreningen tillhör en lokal krets. 

Det finns cirka 270 kretsar i hela landet, nästan en i varje kommun. Alla kretsar är egna föreningar med egna styrelser och aktiviteter, allt från fågelskådning till barnaktiviter och påverkansgrupper. Några granskar kommunala översiktsplaner. Kontakta gärna din krets om du vill veta mer. Kontaktuppgifter till din krets hittar du längst ned på Naturskyddsföreningens hemsida: naturskyddsforeningen.se

LÄNSFÖRBUND OCH REGIONALA KANSLIER

Alla kretsar tillhör ett av föreningens 24 länsförbund. Även länsförbunden är egna föreningar med egna styrelser. Länsförbundens hu-vuduppgift är att stötta de lokala kretsarna och bevaka/påverka natur- och miljöfrågorna i sina respektive län.

Runt om i landet finns också tio regionala kanslier med minst en anställd per kansli. Dessa kanslianställda, som har ett länsförbund som arbetsgivare, stöttar på olika sätt sina respektive länsförbund och kretsar. Hit kan du vända dig för att få lokala tips och stöd.

 Du hittar kontaktuppgifter till ditt länsförbund/regionala kansli längst ned på Naturskyddsföreningens hemsida: naturskyddsforeningen.se

NÄTVERK

Inom Naturskyddsföreningen finns rikstäckande tematiska nätverk där du som medlem kan vara med och engagera dig i en sakfråga. Dessa nationella nätverk är: Klimatnätverket, Skogsnätverket, Kemikalienätverket, Mat- och jordbruksnätverket, Handla Miljövänligt-nätverket samt Havsnätverket. Alla nätverk har en samordnare som arbetar på rikskansliet.

Vill du vara med i ett nätverk kan du anmäla ditt intresse här: 

naturskyddsforeningen.se/natverk

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.