Varmare hav slår ut fisken

Hur påverkar ökande temperaturer livet i haven? Alla fiskar klarar inte att an-passa sig. Risken finns därför att hela populationer dör ut när klimatet föränd-ras, visar ny forskning.

Artikel 2017-3 Maria Backman

DEN GLOBALA uppvärmningen kan innebära extrema värmeböljor. Även det marina livet i hav och sjöar drabbas. I sin doktorsavhandling har Andreas Ekström, som är forskare vid Göteborgs universitet, studerat hur mycket värme fiskar klarar av.

När havstemperaturen ökar flyttar en del fiskpopulationer norrut mot kallare vatten. Men alla arter har inte den möjligheten. För dem kan en extrem värmebölja räcka för att lokalt utrota en hel population. Men oavsett om fiskarna flyttar eller dör kan följderna för ekosystemen bli allvarliga.

Andreas Ekström har tillbringat två somrar vid den konstgjorda Biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där kylvatten från kärnreaktorer pumpats ut i ett invallat område i skärgården. Därmed har vattentemperaturen höjts med upp till 10 grader jämfört med det omgivande vattnet.

− Sjön är som ett fönster mot en varmare framtid, säger Andreas Ekström. 

Det visade sig dock att abborrarna i testsjön hade anpassat sig.

− De har troligen utsatts för förhöjda säsongstemperaturer under hela sin livstid. Detta ger oss en unik inblick i hur fisk kan komma att påverkas och anpassa sig.

Abborrarna i testsjön var inte alls lika värmekänsliga som andra abborrar. Detta beror dels på att hjärtat hos fis-karna i sjön pumpar bättre vid höga temperaturer, dels på att fiskarna har utvecklat ett effektivare sätt att omsätta energi i hjärtat.

− I dag vet vi inte exakt vad som avgör fiskars värmetolerans, men mycket tyder på att deras hjärta spelar en central roll, säger Andreas Ekström.

Om vattentemperaturen blir för hög kan fiskens hjärta sluta slå. Detta kan till viss del bero på att hjärtats egen syreförsörjning blir begränsad när det blir för varmt. Det leder till att hjärtat inte klarar att pumpa nog med syrerikt blod till kroppen, förklarar han.  

Svårt för många arter

Abborren som är en värmetålig art kommer med all sannolikhet att klara sig relativt fint, enligt Andreas Ekström. Men många värmekänsligare arter kan få det svårare att överleva. Studier har visat att hela fiskbestånd kan slås ut om temperaturen stiger över en viss gräns.

Även mindre djur som kräftdjur och andra ryggradslösa djur har studerats och visat sig ha en övre temperaturgräns. Ett ekosystems to-lerans för ökande temperaturer kan mycket väl bestämmas av något djurslag. Om exempelvis krillen, som är en viktig födokälla i många system, dör ut skulle det få förödande konsekvenser för födoväven i ekosystemet.

En uppvärmning av en liten samling vatten, som en tidvattenpool eller en mindre sjö eller damm, kan ske under ett par timmar under en extrem värmebölja.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.