Vad händer under ytan?

Storskaligt fiske skövlar skyddade havsområden. Det tänker vi förändra.
Var med som företag för havet i vår kampanj "Under ytan"!

Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske i svenska vatten, bottentrålar förstör havsbotten, oönskad fisk slängs tillbaka och den biologiska mångfalden hotas. Och allt det här sker till och med i skyddade områden med hotade arter och livsmiljöer. Det är sjukt. 

Men utvecklingen går att vända om vi hjälps åt. För skydd ska vara skydd på riktigt. Redan nu finns exempel på skonsamt fiske. Naturskyddsföreningen jobbar för att gynna det fisket, och för att stärka skyddet i marina skyddsområden. Vi behöver er hjälp. 

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker att gå från ord till handling och skapa den förändring som krävs. För ett levande hav – även under ytan.

Detta ingår som stödföretag:

- En webbknapp för er hemsida och intranät
- Ett diplom
- En mejlsignatur
- En färdigformaterad bild för sociala medier
- Klickbar länk eller logotyp på vår hemsida
- Prenumeration på Sveriges Natur och vårt nyhetsbrev
- Del i tackannons i Sveriges Natur
- Vår årsbok
- Förmånliga priser på våra konferenser och seminarier
- Enbart toppnivån: Föreläsning om Naturskyddsföreningens arbete personal/kunder.

        

På vår kampanjsite Underytan.nu kan du läsa mer om vad problemet är,
vilka lösningar som finns och Naturskyddsföreningens krav.