Promo julgåva miljögifter

Julgåva till arbetet mot miljögifter

Välj en julgåva till arbetet mot miljögifter jul. Julgåvokort att ge bort ingår!

Klimat | Hav | Jordbruk | Skog | Miljögifter | Medlemskap

I jul har du möjlighet att själv välja vilket av Naturskyddsföreningens arbetsområden som ska få din julgåva. Vi är Sveriges största naturförening och miljöorganisation och med din hjälp kan vi förändra i jul.

Hjälp oss avgifta vardagen!
Vi lever i en värld med farliga kemikalier. De sprids vitt och brett, ut i naturen, in i mat och plastvaror, och är ett hot mot hälsan hos både människor och djur. Dessa miljögifter kan orsaka sjukdomar, allergier, mutationer och göra det svårare att få barn.

Vårt arbete fokuserar nu på att få bort farliga ämnen från grejerna vi har på kroppen. Tvålar, hudkrämer, rakgel och hårprodukter har inte sällan innehåll som är hormonstörande, ger kontaktallergier, eller skadar miljön. Det här ska vi ändra på! Vi ska se till att få skärpta lagar och bättre utbud i butikerna. Och du kan hjälpa till. Med din gåva kan vi fortsätta kämpa mot miljögifterna, och för en friskare framtid!

PS! Våra julgåvobevis är Svanenmärkta och producerade av papper från en hållbar skogskälla via Forest Stewardship Council (FSC) samt transporten från tryckeriet och trycket är klimatkompenserat av tryckeriet. DS!