Så gör du jordkällaren fladdermusvänlig

Sedan 80-talet har tyvärr många jordkällare förfallit och blivit oanvändbara för både människor och fladdermöss. Men, det går att fixa jordkällaren så de fridlysta fladdermössen får en säker vintervila!

En gjuten källare duger bra för en grupp brunlångöra trots att den saknar skrymslen att krypa in i. Boarp, Västergötland.

Foto:

Jens Rydell

Fladdermössen utgör ett värdefullt biologiskt kulturarv som tydligt visar hur människans odlarmöda under sekler har bidragit till bättre förutsättningar även för fladdermöss. Men förändringar i kulturlandskapet gör att nästan hälften av de svenska arterna är rödlistade. De fridlysta fladdermössen behöver vår omsorg! Vi kan hjälpa dem genom att hålla betesmarkerna öppna och se till att de har bra övervintringsplatser. 

Jordkällaren var en nödvändig del av varje lantligt hushåll under 1800- och 1900-talen. Den är fortfarande oöverträffad när det gäller vinterförvaring av potatis och andra rötter, frukt, sylt och konserver. Den är också en perfekt bostad för fladdermöss om vintern. 

När dörrar och dörrposter murknar och när källaren inte längre är tät, kan frostgrader spränga sönder valv och murbruk. Otäta källare håller inte vinterkylan ute och fungerar varken för potatis eller för fladdermöss. Med jordkällarna försvinner ett kulturhistoriskt arv och samtidigt en del av den biologiska mångfalden.

Gör så här för att fladdermössen ska trivas i din jordkällare

Fixa dörren så de kan komma ut och in i källaren. Ta bort nät eller se till att det finns en liten springa på 5x1 cm ovanför eller under dörren - det räcker! Finns det ventilationsrör så är de utmärkta fladdermusdörrar. Tänk på att plaströr måste göras lite skrovliga på insidan så att fladdermössen får fäste med klorna, annars kan de inte klättra ut, och blir kvar i källaren och svälter ihjäl. Rostiga metallrör eller cement- och tegelrör fungerar också bra.

Släck lampan! Ljus skrämmer garanterat bort alla fladdermöss från källaren, både utanför och inuti. Tänd bara vid behov – fladdermössen kan vänja sig om man bara tänder tillfälligt. 

Värm inte upp källaren - temperaturen är naturligt rätt för fladdermusen, både sommar och vinter. Fladdermusen gillar inte ens några få graders skillnad. Det gör inte potatisen heller.

Andas inte på fladdermössen och rör dem inte. Då vaknar de upp ur sin dvala och bränner energi i onödan. Att lysa några sekunder med en ficklampa eller att ta en eller annan bild med blixt kan fungera. Men var försiktig!

Fladdermössen rör inte maten i jordkällaren. Under vinterns dvala äter de inte och skitar därför inte heller ner. Normal användning av jordkällaren stör inte övervintrande fladdermöss. 

Inga kalas i jordkällaren Under vintern bör man undvika aktiviteter som kan värma upp källaren. Människoröster är ett mindre problem, eftersom de ljuder på frekvenser som fladdermöss inte hör. Under sommarhalvåret behöver man inte ta någon annan hänsyn till fladdermöss än att låta bli belysning utanför och inuti.

Öppna på våren! Det går, om man behöver, stänga till källaren lite extra då det är som kallast – bara man kommer ihåg att öppna igen i god tid på våren så fladdermössen kan hitta ut igen.

Fakta om fladdermöss:

  • Det enda däggdjuret som kan flyga
  • Den näst artrikaste däggdjursgruppen (bara gnagare är fler)
  • Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986 och fyra arter finns på rödlistan. Man får inte störa fladdermöss eller ta bort dem utan tillstånd.
  • De orienterar sig med ekopejling – de skickar ut ljud och lyssnar hur ljudet studsar. 
  • En fladdermus kan äta 4 000 - 7 000 myggor på en natt.
  • De får bara en unge per år och kan bli över 20 år gamla.
  • I Sverige finns 19 fladdermusarter och mer än hälften av dem är utrotningshotade. Främsta anledningar är att de miljöer som de kan leva i har blivit mer sällsynta, så kallad habitatförlust. 

Läs mer:

Tipsen är hämtade ur skriften Släpp in fladdermössen i jordkällaren! skriven av Jens Rydell och Isak Isaksson för Naturskyddsföreningen, med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket (Alvins fond). Den togs fram som ett komplement till de praktiska handledningarna som länsstyrelserna och muséerna gjort för de som vill bygga eller renovera sina jordkällare - för att dessutom vara tillgängliga för fladdermöss.

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.