16/9–17/9 Skördefesten på Sundsby

”Art-race på Sundsby Säteri”

16 september 2017 Lördag 00:00 - 00:00 Stenungsund Stenungsund Jordbruk och mat

Naturskyddsföreningarna i Stenungsund, på Orust och på Tjörn samarbetar med den gemensamma aktiviteten ”Art-race på Sundsby Säteri” dessa dagar. Det gäller att finna och känna igen så många träd, blommor och fåglar som möjligt. Dokumentation kan ske med foto eller med annan beskrivning av de arter du funnit. Skördefesten pågår kl 11:00-16:00 båda dagarna.

Frågor kan besvaras av Karin Ekeborg 070 650 22 35.