Kalender

Här hittar du allt som händer där du bor. Alla aktiviteter arrangeras av Naturskyddsföreningen: av våra lokala kretsar, länsförbund, nätverk och rikskansli.

För att hitta aktiviteter anordnade av nätverk och rikskansli, välj Riks under Län.

Besök Lilla Karlsö

Välkommen att njuta av en fantastisk och ovanlig svensk natur! Öppet för besök 21 juni - 9 augusti.

Filtrera efter:

RENSA VAL
TID OCH PLATS
Format: 07/18/2018
Format: 07/18/2018

augusti

2018
12
aug

Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr.

Söndag 09:00

Hunneröds mosse
2018
12
aug

Söndagen den 12 augusti kl. 09.00

Söndag 09:00 - 12:30

Simrishamn
2018
12
aug

Välkommen du som vill hjälpa till med slåtterarbetet ochg därmed både göra en natur- och kulturhistorisk insats.

Medtag matsäck. Föreningen håller med redskap.

 

Söndag 09:00 - 12:00

Förslöv, Haralds äng
2018
16
aug

Torsdag 20:30

Klippan
2018
19
aug

Darrgräset, slåtterblomman, kärrknipproten och de ånga orkidéerna är bara några av de växter som är beroende av det årliga slåtterarbetet på ängen.

Söndag 09:00 - 12:00

Förslöv, Ängen Slottet
2018
19
aug

Om det är uppehåll och varmt i luften är det ett bra läge för att studera nattfjärilar (svärmare, spinnare, nattfly mm). Vi åker till lämplig plats i Sandskogen – Nybrostrand. Vi måste komma åt el till insektlamporna och bra plats att fälla upp lakan. Det mörknar vid 20.30 och lamporna är igång fram till midnatt. Det är alltid en chanstagning när det kommer till nattfjärilar men det är sällan man kammar noll. Det kommer ej att vara tillåtet att samla in fjärilar.

Söndag 19:30

Sandskogen – Nybrostrand
2018
26
aug

Linda Birkedal, ordförande i länsförbundet, är duktig på trollsländor och kommer att leda exkursionen till Sövdesjön.

Söndag 09:00

Sövde

september

2018
19
sep

Ingemar Jönsson, ordförande i Tomelilla Naturskyddsförening, är vår guide på denna årligen återkommande kvällsutflykt.

Onsdag 19:45

Baldringe
2018
23
sep

Vi upprepar den mycket populära svampexkursionen från i fjol, med experten Jan Friheden! Ätliga, kanske ätliga, giftiga, vanliga, ovanliga, typiska, otypiska… räkna med att Jan Friheden kan ge ett bra svar på alla dina svampfrågor J Den exakta lokalen i Snogeholm bestäms när det närmar sig.

Söndag 09:00

Snogeholm

oktober

2018
7
okt

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren.

Söndag 08:00

Sandhammaren