Kalender

Här hittar du allt som händer där du bor. Alla aktiviteter arrangeras av Naturskyddsföreningen: av våra lokala kretsar, länsförbund, nätverk och rikskansli.

För att hitta aktiviteter anordnade av nätverk och rikskansli, välj Riks under Län.

Besök Lilla Karlsö

Välkommen att njuta av en fantastisk och ovanlig svensk natur! Öppet för besök 21 juni - 9 augusti.

Filtrera efter:

RENSA VAL
TID OCH PLATS
Format: 08/23/2019
Format: 08/23/2019

september

2019
21
sep

Lördag 11:00 - 12:30

Ängelholm
2019
22
sep

BERGSJÖHOLMSSKOGEN – höstvandring. Vi vandrar bland gamla ekar och bokar i naturreservatet. Lavar och mossor lockar. Från Ystads Stadsbibliotek kl 09.00. Avslut 12.00.

Söndag 09:00

Ystad
2019
25
sep

Det sägs ibland att den pågående urbaniseringen är bra för miljön, eftersom städer ger större möjligheter att leva hållbart. Men stämmer det verkligen – finns det hållbara städer? Och hur mäter man egentligen hållbarheten i en stadsmiljö? Josefin Wangel från SLU forskar om stadsutveckling och hur en stad kan utformas så att den ger medborgarna maximal möjlighet till ett hållbart liv.  

Onsdag 18:00 - 20:00

Lund
2019
28
sep

Välkommen till Hörjelgården och dess omgivningar! Du är alltid välkommen till gården, antingen på egen hand eller i samband med våra aktiviteter.

Lördag 10:00

Hörjelgården
2019
29
sep

Fyledalen är en av Skånes verkliga naturpärlor alla årstider. Området är känt för den rika förekomsten av rovfåglar, och här finns också många fladdermöss, svamparter och en rik biologisk mångfald. Under ledning av geologen Joachim Regnéll och landskapsvetaren Nils Wallin följer vi dalens norra sida från naturreservatet Vitabäckshällorna förbi Eriksdal österut till Röddinge.  

Söndag 00:00

Fyledalen
2019
29
sep

Söndag 11:00 - 12:30

Ängelholm

oktober

2019
1
okt

Tisdag 18:30 - 20:00

Ängelholm
2019
2
okt

Vi människor har utvecklats i mindre grupper på kanske hundra personer och är anpassade till de sociala relationer som behövs i en sådan grupp. Vår grundläggande motivation är social, inte ekonomisk eller ekologisk. Vi gör som de andra gör. Gruppens normer är dock föränderliga och kan påverkas av enskilda medlemmar, menar professorn i sociologi Mikael Klintman som ger några råd till miljörörelsen. 

Onsdag 18:00 - 19:30

Lund
2019
6
okt

Samling kl. 10.00 på parkeringen vid slakteriet.

Söndag 10:00 - 13:00

Trelleborg
2019
6
okt

En ny stadsdel i västra Lund ska förtäta staden och binda ihop de västra stadsdelarna mellan Fjelievägen och Öresundsvägen. Västerbro ska bli en levande och hållbar stadsdel – vad menar kommunen med det och hur ser planen ut? Det får vi veta mer om under en cykeltur i det blivande Västerbro.

Söndag 10:00 - 11:30

Lund