Adventsvandring på Näs

Adventsvandring på Näs vid Östersjön där Surahammars bruks skogsmarker blivit ett biotopskyddsområde, vilket vi tittar närmare på. 

9 december 2018 Söndag 09:00 Surahammar från Stenhuset Surahammar Skog och naturvård

Adventsvandring på Näs vid Östersjön där Surahammars bruks skogsmarker blivit ett biotopskyddsområde, vilket vi tittar närmare på.