ADVENTSVANDRING TILL GRINNSJÖTORPET

Vår traditionella adventsvandring avslutas i en varm och go stuga där det finns kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden brinner också. Vi samlas vid Huvudnässkolans aula (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 10.

Samling vid Prästeklev/vägbommen kl 10.30.

Plats: Grinnsjö, Hunneberg, 1700 meter från Prästeklev

Ansvarig för program/samåkning: Ann Olsson, 070-340 92 28

10 december 2017 Söndag 10:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Vår traditionella adventsvandring avslutas i en varm och go stuga där det finns kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden brinner också. Vi samlas vid Huvudnässkolans aula (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 10.

Samling vid Prästeklev/vägbommen kl 10.30.

Plats: Grinnsjö, Hunneberg, 1700 meter från Prästeklev

Ansvarig för program/samåkning: Ann Olsson, 070-340 92 28