Annorlunda Bäverspaning!

Bäverguiden Peter Bergqvist berättar om bävern och dess liv. Bävern är ett nattaktivt djur varför vi denna visning (ca 1,5 - 2 timmar) inte kommer att se någon levande bäver. Focus ligger på att visa bäverns spår, färskt eller gammalt? Vi kommer att studera bäverns hydda och damm och hur dessa samverkar. Hydda och damm ligger i Wättingestråket, ca 500 m från Dalskolan i Tyresö. Bäverspaningen är mycket lämplig också för barn.
29 september 2018 Lördag 13:00 - 15:00 Tyresö Stockholm länsförbund Skog och naturvård
Bäverguiden Peter Bergqvist berättar om bävern och dess liv. Bävern är ett nattaktivt djur varför vi denna visning (ca 1,5 - 2 timmar) inte kommer att se någon levande bäver. Focus ligger på att visa bäverns spår, färskt eller gammalt? Vi kommer att studera bäverns hydda och damm och hur dessa samverkar. Hydda och damm ligger i Wättingestråket, ca 500 m från Dalskolan i Tyresö. Bäverspaningen är mycket lämplig också för barn. Det går att nå ända fram till hyddan med cykel eller barnvagn. Rikliga möjligheter att se och klappa en uppstoppad bäver. Hyddan är lättillgänglig även för er med funktionsvariation. Dagen ger en bra grund för bäverspaning på egen hand i Tyresös bäverrika vatten. Kläder efter väderlek, stövlar eller grova skor är att rekommendera. Samling på Dalskolans P-plats kl.13 i Tyresö. Ingen avgift. Ingen föranmälan.