Är klimatkompensation en rättvis lösning? Föreläsning på Stadsbiblioteket i Lund

Att finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer för att kompensera utsläpp av växthusgaser i industrialiserade länder har blivit allt mer populärt. Men är det självklart att till exempel trädplantering alltid är positivt för klimat, biologisk mångfald och lokalbefolkning? Föredragshållarna Elina Andersson och Wim Carton från LUCSUS berättar om sin forskning kring hur afrikanska småbönder upplever trädplantering som klimatkompensation.

7 november 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi, Globalt arbete

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.