Året som gått - bildvisning

Bildvisning från det gångna året. 

 

Samling i föreningslokalen på vadaregatan. 

Observera: Inträde!

22 november 2017 Onsdag 19:00 - 21:00 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Bildvisning från det gångna året. 

 

Samling i föreningslokalen på vadaregatan. 

Observera: Inträde!