Årsmöte & föredrag

Torsdagen den 15 mars kl. 19.00

Årsmöte & föredrag
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med sedvanliga
förhandlingar. Vill du engagera dig mer aktivt i föreningsarbe-
tet så hör av dig till styrelsen i god tid före mötet.

15 mars 2018 Torsdag 19:00 - 21:30 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Torsdagen den 15 mars kl. 19.00

Årsmöte & föredrag
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med sedvanliga
förhandlingar. Vill du engagera dig mer aktivt i föreningsarbe-
tet så hör av dig till styrelsen i god tid före mötet.

Efter förhandlingarna kommer Thomas Hansson att visa lite
bilder och tala om hur det är att fotvandra i Italien - frivandring
längs en pilgrimsled som användes av frankerna för att komma
till Rom. Fråga är om de kom hem igen. Kastanjeskogar varma
källor och vinodlingar avbrutna med olivodlingar.

Det bjuds på mat och dryck.

Platsen är Lions lokal på Krabbegatan, strax intill de tämligen
nya höghusen. Undrar du något så ring Thomas,  0709-472677.