Årsmöte i skelleftekretsen

Vi ska göra upp om ny styrelse, budget och kommande verksamhet.
Patrik Nygren, vår mest kunnige skogsinventerare berättar om Naturskogar i Skellefteå.

22 mars 2018 Torsdag 18:30 Skellefteå Skellefteå Klimat, energi, Skog och naturvård

Lokal: Magasinsgränd 3

Möteshandlingar skickas per mail till medlemmar och läggs 10.3 upp som bilagor på www.skelleftea.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kontakt.

Välkommen!