Årsmöte i Vaxholm

Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsmöte.
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga och i år har vi
varken propositioner eller motioner att behandla.
I samband med årsmötet kommer vi att visa en naturfilm av
Ingemar Lind. Plats Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-
719 22 00.

14 mars 2017 Tisdag 18:30 - 21:30 Vaxholm Vaxholm Globalt arbete

Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsmöte.
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga och i år har vi
varken propositioner eller motioner att behandla.
I samband med årsmötet kommer vi att visa en naturfilm av
Ingemar Lind. Plats Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-
719 22 00.