Årsmöte Lomma-Bjärred

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred kallas härmed till ordinarie årsmöte. Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.

Plats: Strandkyrkan i Lomma kl. 18:30.

Ansvarig: Lars-Göran, 0721-847326

20 mars 2019 Onsdag 18:30 - 20:30 Lomma Lomma-Bjärred Klimat, energi, Skog och naturvård

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred kallas härmed till ordinarie årsmöte. Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.

Plats: Strandkyrkan i Lomma kl. 18:30.

Ansvarig: Lars-Göran, 0721-847326