Årsmöte, presentation av Sörmlandsleden

Peter Swärd och Kjell Andersson berättar om Föreningen Sörmlandsledens historia och den nya anslutningsleden från Nykvarns Centrum, som invigdes hösten 2017. Lokal: Sländan, Nykvarn.

15 mars 2018 Torsdag 18:30 - 20:30 Nykvarn Södertälje-Nykvarn Skog och naturvård

Välkomna att delta på Kretsens årsmöte, som 2018 hålls i Qulturum Sländan i Nykvarn kl. 1830 den 15 mars! Peter Swärd, företrädare för Föreningen Sörmlandsleden inleder med att berätta om Sörmlandsledens historia. Kjell Andersson fortsätter sedan med att beskriva den nya anslutningsleden från Nykvarns Centrum, som invigdes hösten 2017. Sörmlandsleden blir alltså ett att våra teman för 2018, då vi senare under året har våra traditionella vår- och höstvandringar på denna.