Årsmöte för Stenungsunds Naturskyddsförening

Onsdag 1/3 Årsmöte

1 mars 2017 Onsdag 18:30 - 21:30 Stenungsund Stenungsund Globalt arbete

Onsdag 1/3 Årsmöte

Årsmöte för Stenungsunds Naturskyddsförening med fika. Kvällen inleds med ett föredrag där Thomas Liebig berättar om rödlistade arter i Stenungsunds kommun.
Ansvarig: Marie Stenseke, 070-5767147
Lokal: Fregatten Fyren 18:30