Årsmöte /Tematräff

Välkomna till årsmöte följt av en föreläsning om rovdjur av Michael Schneider!
Vi bjuder på smörgåstårta.
25 mars 2019 Måndag 18:00 - 21:00 Vindeln Vindeln Skog och naturvård
Välkomna till årsmöte följt av en föreläsning om rovdjur av Michael Schneider!
Vi bjuder på smörgåstårta.

Michael arbetar på Naturvårdsenheten hos Länsstyrelsen i Västerbotten och har bland annat hand om förvaltandet av Västerbottens fem stora rovdjur: björn, lodjur, kungsörn, järv och varg. Han kommer att berätta om hur det arbetet ser ut och om möjligt ge oss en bild av djurens förekomst i Vindelntrakterna.

Förutom rovdjur kommer han att prata om fladdermöss: på senare tid har antalet kända arter i Västerbotten skjutit i höjden - från två till nio! Hur påverkas fladdermössen och deras artantal av olika faktorer, som klimatförändringarna, vindkraftverk och belysning i städerna?

Årsmötet börjar klockan 18.00 och föreläsningen börjar 19.00.

Varmt välkomna!

Mer om Länsstyrelsen i Västerbottens arbete med rovdjur:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/stora-rovdjur-i-sverige.html

Fakta om rovdjuren, från Naturvårdverket (välj i menyn till höger):
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/

Om rovdjursinventering, från SLU:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/sa-inventeras-rovdjuren-i-sverige/

Naturvårdsverket om fladdermöss:
http://www.naturvardsverket.se/fladdermus

PLATS :

ABF Kulturverkstan, Karlsgårdsvägen 20, Vindeln

Visa mindre