Årsmöte - Tjörns naturskyddsförening

14 mars 2018 Onsdag 19:00 - 21:30 Tjörn Tjörn Skog och naturvård

Årsmöte med föredrag. Calle Bergil berättar om våra värdefulla randlövskogar. Vi bjuder på lättare förtäring och kaffe. Välkommen!