Årsstämma med föredrag om grodor i Skåne

Lunds Naturskyddsförenings årsmöte äger rum på IOGT-lokalen, Bantorget 5, och inleds med ett föredrag om grodor. Efter föredraget (ca 19.30) håller föreningen årsstämma då vi bland annat ska välja styrelse för det kommande året och diskutera föreningens arbete.

21 mars 2019 Torsdag 18:30 Lund Lund Klimat, energi, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

 

I Skåne finns många arter groddjur – klockgrodor, lövgrodor, strandpaddor m fl. En del arter är utsatta och med på rödlistan, andra är mer livskraftiga. Årsmötets talare Per Nyström är expert på groddjur och samordnar länsstyrelsens arbete med att bevara hotade groddjur, vilket han kommer att berätta om. Groddjur omfattas också av ett faunaväkteriprogram som Naturskyddsföreningen och Artdatabanken driver, och till vilket man kan bidra genom att rapportera när man ser ett groddjur.