Besök i Cedergrenska parken

Välkommen på en vandring i Cedergrenska parken med Danderyds kunniga stadsträdgårdsmästare Karin Almén som guide.

16 maj 2018 Onsdag 18:30 - 20:00 Danderyd Danderyd Skog och naturvård

I Cedergrenska parken finner vi exotiska barrväxter och vårblommor i en salig blandning. Här finns också nyplanterade träd och lökar, biodling och äppellund. 

Vi vandrar runt i parken med kommunens stadsträdgårdsmästare Karin Almén som guide. 

Samling vid parkens p-plats mittemot Marina läroverket.