Besök till plattformen vid Vännevad Näsnaren.

Samling vid kyrkan 08.00

5 augusti 2017 Lördag 00:00 Vingåker Vingåker Skog och naturvård