Bildvisning i Biblioteket, Karlsborg

Mari Friberg och Jan Johansson visar bilder och berättar om vad de sett i Bölet och andra lokaler.

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna.

13 september 2017 Onsdag 18:30 - 21:00 Karlsborg Karlsborg Skog och naturvård

Mari Friberg och Jan Johansson visar bilder och berättar om vad de sett i Bölet och andra lokaler.

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna.