Bildvisning och workshop om fåglars förändrade förutsättningar, Folkets hus.

Fotograf Kent-Åke Gustavsson visar sina bilder och berättar vilka förändringar han sett bland fågellivet på grund av naturliga förändringar och människors påverkan – vilka arter minskar, vilka ökar?
I arbetsgrupper diskuterar vi och tar fram förslag på åtgärder vi kan göra lokalt för att gynna våra fåglar. Som avslutning redovisar grupperna sina förslag.

Begränsat antal platser, föranmälan senast söndag 17 februari.

Plats: Folkets hus i Vänersborg

20 februari 2019 Onsdag 18:00 - 21:00 Vänersborg Vänersborg Miljögifter, Skog och naturvård

Fotograf Kent-Åke Gustavsson visar sina bilder och berättar vilka förändringar han sett bland fågellivet på grund av naturliga förändringar och människors påverkan – vilka arter minskar, vilka ökar?
I arbetsgrupper diskuterar vi och tar fram förslag på åtgärder vi kan göra lokalt för att gynna våra fåglar. Som avslutning redovisar grupperna sina förslag.

Begränsat antal platser, föranmälan senast söndag 17 februari.

Plats: Folkets hus i Vänersborg

Ansvarig för program och föranmälan: Thomas Ögren, 073-345 66 63