Biologisk Mångfald i Skåne 2017

För fjärde gången bjuder vi in till en konferens som tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Allt du behöver veta finns här http://biologiskmangfald.se/ 

18 november 2017 Lördag 00:00 - 00:00 Tyringe kurhotell Skåne länsförbund Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

För fjärde gången bjuder vi in till en konferens som tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Allt du behöver veta finns här http://biologiskmangfald.se/ 

Arrangörer är Entomologiska Sällskapet i Lund, Lunds Botaniska Förening, Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, Puggehatten, Region Skåne, Skånes Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.