Biologisk Mångfald i Skåne 2017

För fjärde gången bjuder vi in till en konferens som tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Mer information kommer, men skriv in datumet redan nu.

18 november 2017 Lördag 00:00 - 00:00 Tyringe kurhotell Skåne länsförbund Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

För fjärde gången bjuder vi in till en konferens som tar upp aktuell kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mötesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

Mer information kommer, men skriv in datumet redan nu.

Arrangörer är Entomologiska Sällskapet i Lund, Lunds Botaniska Förening, Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, Puggehatten, Region Skåne, Skånes Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.

Vi arbetar med programmet och hoppas på några av följande block: invasiva arter, konkreta tips på vad du kan göra själv, läget för några skånska ansvartsarter, arter och miljöer i våra hav med mera.