Biologisk mångfaldsresa i jordbrukslandskapet

Följ med på biologisk mångfaldsresa. 1-2 juni åker vi buss genom genom det vackra Hälsingland samtidigt som vi diskuterar lösningar för att värna mångfalden.

1 juni 2019 Lördag 08:00 - Söndag 17:00 Hälsingland Ystad Jordbruk och mat

1-2 juni åker vi med buss genom ett vackert stycke av Hälsingland och tittar på biologisk mångfald, samt diskuterar möjligheter med varandra.

En intressant och inspirerande resa genom ett stycke av Hälsingland erbjuds, med världsarvet Hälsingegårdar, fäbodmiljöer, restaurerade naturbetesmarker, biologisk mångfald och den skogsfinska invandringen i området. Hur kan vi bli ett föredöme i arbetet för ett klimatsmart och hållbart samhälle, öka matproduktionen samt värna om den biologiska mångfalden?! Vi reser med guide i bussen genom det blivande biosfärsområdet Voxnadalen.

Guide: Stefan Olander

Program 1-2 juni

Bussen avgår från Stockholm den 1 juni kl 08.00 och stannar för upphämtning i Uppsala, Gävle, samt Bollnäs, se anmälan för tider.

Anländer till Olandersgården i Alfta vid lunch, ca kl.12.00.

Åker sedan vidare längs stora Hälsingegårdars väg där vi kan se ett flertal av de pampiga husen.

Kommer till det restaurerade naturbetesområdet vid sjön Sässman, kommunens fågelrikaste område och även Natura 2000-område av riksintresse. Förhoppningsvis kanske vi kan få höra storspov!

Vidare till kulturreservatet Våsbo fäbodar, där man får veta vad fäbodarna användes till. En titt i stugan samt fika.

Rullar så mot ett restaurerat kulturjordbruk med anor som fäbodområde från 15-hundratalet. Ett unikt ställe på skogen med många ovanliga och rödlistade arter. Även ett skogsområde som ägaren har avsatt med naturvårdsavtal och biotopskydd.  Kanske får man komma ut i hagen och gosa med getter!

Så småningom kommer vi till övernattningsstället Kursgården Gläntan, efter inkvartering så väntar en härlig middag. Vad kvällen i övrigt har att erbjuda beror på deltagarna.

På söndagen far vi till en före detta finngård, numera Hälsingegård, med speciell flora. Vid utsiktsplatsen intar vi fika.

Vidare till landets enda Finnskogsmuseum, där det mesta finns samlat om svedjefinnarnas etablering i Skandinavien.

Efter lunch vänder bussen åter mot Stockholm med stopp på vägen för avstigande.

Under dagarna kan vi diskutera om hur man skulle kunna jobba med livsmedelsproduktion i området. Vilka möjligheter det finns för självhushållning och vilka skulle vilja komma hit och satsa på ett liv på landsbygden?

Total kostnad per deltagare, 900 kr.

Gå till anmälan här!

Program biologisk mångfaldsresa